تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان، دانشکدۀ علوم انسانی، ایران، دامغان

2 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665، ایران، تهران

چکیده

دانشگاه‌ها می‌توانند مأموریت توسعۀ اقتصادی ایران را با آموزش هدفمند فراگیران امکان‌پذیر سازند. آموزش هدفمند زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که مهارت‌آموزی فراگیران متناسب با نیازهای بازار کار صورت پذیرد و آن‌ها در عمل بتوانند از قابلیت‌ها و مهارت‌های تحصیلی خود به منظور تأمین نیازهای جامعه و صنعت استفاده کنند. صنعت گردشگری از جمله صنایع برتر در توسعۀ اقتصادی کشورها است و دانستن زبان گردشگران خارجی یک امتیاز ویژه برای موفقیت کشورهای میزبان در بازار گردشگری به حساب می‌آید؛ بنابراین آموزش هدفمند و کاربردی مهارت‌های زبانی به فراگیران زبان عربی می‌تواند توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران را به واسطۀ تأمین ارتباطات کلامی عرب‌زبان‌ها تضمین کند. بازار یاد شده نیز در صورت رشد، از توان ارزآوری و ظرفیت کارآفرینی برخوردار است. پژوهش حاضر، رویکرد کیفی دارد و داده‌بنیاد محسوب می‌شود؛ داده‌های پژوهش از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدرسان دروس مهارت‌های زبانی (زبان عربی) در دانشگاه‌های سراسری ایران به دست آمده و توسط نرم‌افزار ATLAS ti کدگذاری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های زبانی در گروه‌های عربی با چشم‌انداز حضور فراگیران در بازار گردشگری عرب، مستلزم هم‌افزایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها، گروه‌های زبان عربی و صنعت گردشگری با یکدیگر است تا بدین‌وسیله زمینۀ تولید و بهره‌برداری از دانش متناسب با نیازهای بازار کار فراهم آید.

کلیدواژه‌ها