تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
جذّابیت، عامل حیاتی روایت­ها و مقصود نهایی آن محسوب می­شود و نویسندگان برای تحقّق آن از تمامی ظرفیت­ها استفاده می­کنند که از جمله­ی آن می­توان به مؤلّفه­ی زمان، اشاره کرد که با ظهور نظریّات دانشمندانی هم­چون ژرار ژنت فرانسوی، اهمیّتش بیش از پیش، آشکارتر شد.
این جستار با روش تحلیل محتوا بر­ آن است تا اهمیّت و تأثیرات زمان و انواع مختلف آن یعنی نظم، تداوم و بسامد را از نظر ژرار ژنت در ایجاد جذّابیت داستان کوتاه «الافق وراء البوّابه» غسّان کنفانی، نویسنده­ی مبارز فلسطینی، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا نشان دهد که چگونه نویسنده در نظم با گذشته­نگری، آینده­نگری و ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت و نیز، شروع آن از نیمه­­ی داستان، بازی­های زمانی، وارد کردن نوعی عاطفه و احساس و استفاده از ساخت برون­گرا و در تداوم با فضاسازی، شتاب منفی نسبت به حوادث جذّاب، شتاب مثبت نسبت به بخش­های تکراری و خسته­کننده­ی روایت و نزدیک کردن و دور کردن خواننده از داستان و در بسامد با تمرکز بر قسمت­های برانگیزنده­ی عواطف و احساسات مخاطب و تعلیق­آفرین، تکرار آن­ها و بیان کشمکش روانی شخصیت روایتش، به آشنایی­زدایی در روایت پرداخته و نوعی ابهام و پیچیدگی را در آن وارد کرده به­گونه­ای که خواننده را برای دانستن ادامه­ی روایت، کنجکاو و مشتاق ساخته و او را در هول و ولا و فرضیه­سازی نگه داشته است؛ هم­چنین عواطف و احساسات خواننده را به­کار گرفته و نسبت به سرنوشت شخصیت­های روایتش، حساس می­کند و بدین وسیله، پیرنگ مطلوب و پیچیده­ی داستانی خود را بنا می­سازد و آن را برای خواننده، جذّاب جلوه می­دهد.

کلیدواژه‌ها