طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه تهران

المستخلص

چکيده                                                                                        
هزارويک شب به‌‌عنوان مشهورترين مجموعه‌ي افسانه‏هاي پريان، با ويژگي خاص چندفرهنگي بودن، همواره مورد توجه نويسندگان بزرگ شرق و غرب قرار داشته است. در اين ميان، نجيب محفوظ، برنده‌ي جايزه‌ي نوبل ادبيات در سال 1988 ميلادي، يکي از برترين آثار خويش را برپايه‌ي هزارويک شب و در امتداد آن نگاشته است که در اين پژوهش بررسي تطبيقي ميان اين دو اثر، تبيين شباهت‌ها و افتراقات آن‌ها از جنبه‌ي ساختار و عناصر داستاني، نيز از جنبه‌ي محتوايي و مضامين حکايت‌هاي دو کتاب، انجام گرفته است. بررسي ساختار کلي هر دو کتاب و تطبيق حکايت‌ها و شخصيت‌هايي که محفوظ از هزارويک شب وام گرفته است، نشان مي‏دهد او در اين اثر توانسته است ضمن حفظ چارچوب اصلي حکايت‌ها، شخصيت‌ها، قهرمانان و عناصر داستاني کتاب اصلي، آن‌ها را در زمانه‌اي ديگر روايت کند. اقتباساتي که محفوظ از هزارويک شب انجام داده است، رنگي از تکرارهاي ملال‌آور ندارد و هرجا که اشکالات تکنيکي و فني در متن کتاب اصلي وجود داشته، در اثري که محفوظ به رشته‌ي تحرير درآورده، مرتفع شده است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب

المؤلفون [Persian]

  • جواد اصغری
  • زینب قاسمی¬اصل

المستخلص [Persian]

چکیده                                                                                        
هزارویک شب به­­عنوان مشهورترین مجموعه­ی افسانه‏های پریان، با ویژگی خاص چندفرهنگی بودن، همواره مورد توجه نویسندگان بزرگ شرق و غرب قرار داشته است. در این میان، نجیب محفوظ، برنده­ی جایزه­ی نوبل ادبیات در سال 1988 میلادی، یکی از برترین آثار خویش را برپایه­ی هزارویک شب و در امتداد آن نگاشته است که در این پژوهش بررسی تطبیقی میان این دو اثر، تبیین شباهت­ها و افتراقات آن­ها از جنبه­ی ساختار و عناصر داستانی، نیز از جنبه­ی محتوایی و مضامین حکایت­های دو کتاب، انجام گرفته است. بررسی ساختار کلی هر دو کتاب و تطبیق حکایت­ها و شخصیت­هایی که محفوظ از هزارویک شب وام گرفته است، نشان می‏دهد او در این اثر توانسته است ضمن حفظ چارچوب اصلی حکایت­ها، شخصیت­ها، قهرمانان و عناصر داستانی کتاب اصلی، آن­ها را در زمانه­ای دیگر روایت کند. اقتباساتی که محفوظ از هزارویک شب انجام داده است، رنگی از تکرارهای ملال­آور ندارد و هرجا که اشکالات تکنیکی و فنی در متن کتاب اصلی وجود داشته، در اثری که محفوظ به رشته­ی تحریر درآورده، مرتفع شده است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • کلید واژه¬ها: هزارویک شب
  • نجیب محفوظ
  • داستان عربی