تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

چکیده:
سروده­های عربی خاقانی بیشتر از شعر فارسی وی نیازمند تصحیح و بازنگری است؛ زیرا هرگونه بررسی، تطبیق و مقایسه در شعر عربی خاقانی، خود مستلزم فهم آن است.
این گفتار، نقدی است بر مقاله­ی (بررسی مضمونی سروده­های عربی خاقانی و مقایسه­ی آن­ها با چکامه­های پارسی وی). نگارنده پس از تصحیح دوباره­ی بیت­هایی از شعر عربی خاقانی که در مقاله­ی مذکور به آن­ها اشاره شده است، ابیات را بازخوانی کرده و معنای درست آن­ها را آورده است.
این پژوهش، نشان می­دهد که تصحیف، تحریف، زیادت و سقط در سروده­های عربی خاقانی تا چه اندازه فهم آن­ها را با اشکال روبه­رو کرده است.
بر این اساس، ترتیب مطالب در این مقاله، تقریباً موافق عنوان­های مقاله­ی نقدشده است و مصادر پژوهش، سه تصحیح رایج از دیوان خاقانی است که نویسندگان آن مقاله استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها