تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده:
قرآن کریم در سطح بسیار بالایی از سبک­های بیانی گوناگون بهره جسته است؛ طوری­که در ادبیات عرب پیش از نزول قرآن، چنین چیزی وجود نداشته است. همین امر، سبب شده است که این کتاب آسمانی از نظر اسلوب و بیان، معجزه باشد و کسی نتواند با آن رقابت کند. ازجمله سبک­های مذکور، می­توان از صورت­های ترکیبی و تمثیل و استعاره­هایی یاد کرد که قرآن کریم به­صورت وافر در راستای تبیین معانی و رسالت خود و نیز به­منظور نزدیک­ساختن موضوع به ذهن و ادراک مخاطب از آن­ها استفاده کرده است. در این پژوهش، جایگاه استعاره­ی تمثیلیه و سبک­های به­کارگیری آن در قرآن و نیز نقش آن در تفهیم مطالب و تقریب موضوعات مهم و حیاتی به ذهن مخاطب، مورد کنکاش و مباحثه قرار گرفته و این نتیجه، حاصل شده که استعاره­ی تمثیلیه در قرآن به سبک­های مختلفی ازجمله تقدیم و تأخیر، تعریف و تنکیر، تأکید، تکرار، استفهام و امر، به­کار رفته و به­کارگیری این سبک­ها، تصویری بسیار شفاف از معنای مورد نظر را به مخاطب ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها