تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

چکیده:
هدف از پژوهش پیش­رو، بررسی وضعیت کمی مقاله­های «مجله­ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» به­منظور شناسایی رفتارهای استنادی و روابط هم­نویسندگی با استفاده از روش علم‌سنجی است. نتایج این پژوهش، نشان داد به­دلیل استنادنشدن به مقاله­های مجله، ضریب تأثیر مجله، بسیار پایین است. همچنین یافته­ها نشان داد 13% از نویسندگان، بیش از 40­% مقاله­ها را به نگارش درآورده­اند که «قانون لوتکا» تاحدودی در این پژوهش، مورد تأیید قرار می­گیرد. همچنین در مقاله­های این مجله، 3681 استناد داده شده که میانگین 184 استناد برای هر شماره، محاسبه و به­طور میانگین برای هر مقاله 04/22 استناد برآورد شده است. پرارجاع­ترین منابع، متون مرجع و معروفی چون: قرآن الکریم، لسان العرب، وفیات الاعیان وانبا ابنا الزمان، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، الجامع فی تاریخ الادب العربی و الفهرست بودند. در نگارش مقاله­های این مجله، 183 نویسنده حضور دارند. از این تعداد 76% مقاله­ها به­صورت انفرادی نوشته شده است؛ به­همین دلیل، ضریب همکاری نویسندگان در سطح پایینی قرار دارد. درکل، براساس مقاله­های این مجله، که نمونه­ی کوچکی از حوزه­ی ادبیات عربی است، منابع و نویسنده­ی هسته­ای در این حوزه مشاهده نمی­شود و همکاری و روابط علمی نویسندگان در سطح پایینی است.

کلیدواژه‌ها