طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه گيلان

المستخلص

ترجمه، به عنوان پلي ارتباطي بين ملت‌ها، همواره زمينه‌ساز انتقال تجربه‌هاست. اين انتقال در صورت تداوم، مي‌تواند از صرف نقل يک متن، به بستري مناسب براي ايجاد تعامل تبديل شود.
تجربة تاريخي، در اثر نهضت ترجمه، به‌ويژه در دوره عباسي که مصادف است با شکل‌گيري دوره طلايي تمدن اسلامي، نشان مي‌دهد استفاده از دستاوردها و ظرفيت‌هاي ديگر ملت‌ها مي‌تواند به توسعه و شکوفايي در سطوح مختلف بينجامد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد امروز نيز ترجمه بتواند با به‌کارگيري شيوه‌هاي نوين و توانمندي‌هاي موجود در متون ادبي، در سطح روابط فرهنگي بين ايران و کشورهاي عربي دري جديد ايجاد کند. البته در اين مسير موانع و چالش‌ها را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ چنان‌که مثلاً نبودِ توليدات فرهنگي مناسب، وجود تعارضات متعدد انگيزشي و ديگر مؤلفه‌ها از عواملي است که نقش ترجمه را در تحقق اهدافش تحت تأثير قرار مي‌دهد. نوشتة حاضر مي‌کوشد با بررسي کارکرد تاريخي ترجمه متون، از فارسي به عربي و نقش‌آفريني مترجمان برجسته، جايگاه ترجمه را در ايجاد تعامل بين ايران و کشورهاي عربي بررسي ‌کند، پيامدهاي مثبت و چالش‌هاي فرارو را مطالعه نمايد و با ارائة راهکارهايي به کارکرد ترجمه در تحقق اين هدف بپردازد. نتايج نشان مي‌دهد تلاش‌هاي انجام‌شده در اين حوزه تاکنون نتوانسته به نتايج مطلوب ختم شود و تحقق اين هدف، نيازمند بازنگري و تلاشي مضاعف در امر تأثيرگذاري ترجمه با توجه به تجربة تاريخي و منابع موجود گذشته است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة

المؤلف [Persian]

  • فرهاد رجبی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

المستخلص [Persian]

 تُعتبر الترجمة جسراً لإقامة العلاقات بین الشعوب وتمهّد لنقل التجارب فیما بینها. ویمکن لعملیة النقل هذه، -فی حال استمرارها ـــ أن تتحوّل من مجرّد نقل النصوص إلى إنشاء خلفیة مناسبة للتفاعل بین البلدان المختلفة. تشیر التجربة التاریخیة لنهضة الترجمة خاصة فی الفترة العباسیة التی یمکن اعتبارها الفترة الذهبیة للحضارة الإسلامیة، إلى أنّ الاعتماد على إنجازات شعوب أخرى یمکنه أن یؤدّی إلى التنمیة فی المجالات المختلفة. لذلک یبدو أنّ ترجمة النصوص الأدبیة بإمکانها فتح أبواب جدیدة فی مستوى العلاقات الثقافیة بین إیران والبلدان العربیة. بطبیعة الحال، یجب ألّا ننسى وجود بعض العوائق التی من شأنها أن تؤثّر على حرکة الترجمة وتحدّ من تحقیق أهداف الترجمة، کعدم وجود إنتاجات ثقافیة، ووجود تناقضات متعددة فی دوافع الترجمة. تحاول هذه الدراسة البحث عن الوظیفة التاریخیة لترجمة النصوص من الفارسیة إلى العربیة ودور المترجمین البارزین، إضافة إلى دراسة مکانة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة. ثمّ سیتطرّق إلى النتائج الإیجابیة والتحدیات الموجودة، لیقدّم حلولاً فی هذا المجال. تشیر النتائج إلى أنّ الجهود المبذولة حتّى الآن لم تتمکّن من الحصول على نتائج مناسبة، وأنّ تحقیق هذا الهدف بحاجة إلى إعادة نظر وجهود أکثر.
 

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • الترجمة
  • البلدان العربیة
  • اللغة الفارسیة
  • التفاعل
  • الثقافة
کتابنامه
عربی
الدعدی، مقبل بین علی (2016)، أثر السیاسة فی اللغه، ط1، بیروت: مرکز نماء للبحوث و الدراسات
الدوری، عبدالعزیز (2009)، أوراق فی التأریخ و الحضارة، ط2، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
ضیف، شوقی(لا تا) تاریخ الأدب العربی، العصر العباسی الأول، قاهره: دارالمعارف.
الفاخوری، حنا (لاتا) الجامع فی تاریخ الأدب العربی، الجزء الاول، بیروت: دارالجیل.
فروخ، عمر (1368)، تاریخ الأدب العربی، الجزء الثانی، ط1، بروت: دارالعلم للملابین
ناصف، مصطفی (1981) نظریة المعنی فی النقد العربی، ط2، بیروت: دارالاندلس.
نجم، زین العابدین شمس الدین، (2015) تاریخ الأدب الحدیث و المعاصر، ط2، عمان: دارالمسیرۀ
فارسی
آذرنوش، آذرتاش(1375)، تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) ج1. تهران: سروش.
ــــــــــــ (1385)، چالش میان فارسی و عربی سده‌های نخست، تهران: نشر نی.
رایس، کاترینا و دیگران (1392)، نقد ترجمه در پرتو رویکرد زبان‌شناسی نقشگرا، مترجم: گلرخ سعیدنیا، تهران: قطره
زیما، پی. وی (1394)، فلسفه نظریه ادبی مدرن، مترجم: رحمان ویسی حصار و عبدالله امینی، چ1، تهران: رخ‌داد نو.
صفوی، کوروش (1390)، هفت گفتار درباره ترجمه، ج10، تهران: مرکز، ماد.
صلح‌جو، علی (1365) بحثی در مبانی ترجمه، برگزیده مقاله‌های نشر دانش درباره ترجمه، تهران: نشر دانشگاهی، صص: 37-53.
قادری، بهزاد (1382) شش گفتار پیرامون ترجمه متون ادبی، ج1، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
کاغذچی، الهام (1392) نوزده (مجموعه نقد و گفت‌وگو)، چ1، تهران: نشر آموت.
کنترلگر، ادوین (1393) نظریه‌های ترجمه در عصر حاضر، مترجم: علی صلح‌جو، ج2 تهران: هرمس.
کنترلگر، ادوین و ماریا تیموکزکو (1393) ترجمه و قدرت، مترجم: سید محمد کریمی بهبهانی، چ1، تهران: قطره.
مکاریک، ایرنا ریما (1390) دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر، مترجم: مهران مهاجر و محمد نبوی، چ4، تهران: آگه.
موندی، جرمی (1389) درآمدی بر مطالعات ترجمه، مترجم: الهه ستوده‌نیا و فریده حق‌بین، چ1، تهران: نشر علم.
میمندی نژاد، محمد جواد(1385) اصول ترجمه، تهران: دانشگاه تهران.
هوانسیان، ریچارد جی و جورج صباغ (1390) هزار و یک شب در ادبیات جامعه اسلامی، ترجمه: فریدون بدره‌ای، ج 1، تهران: هرمس.