طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه الزهرا (س)

المستخلص

در بسياري از دانشگاه‌هاي ايران، نخبگان و زبان‌آموزان فراواني به فعاليت مشغول‌اند که بهره‌گيري از توان آنان به‌ويژه در تقويت گردشگري مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش تبادلات فرهنگي و اقتصادي کشورهاي پهنة خليج‌فارس باشد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد پاسخ به اين سؤال است که نقش و ظرفيت گروه‌هاي علمي زبان و ادبيات عربي در شکوفايي صنعت گردشگري ميان شمال و جنوب خليج‌فارس چيست؟ يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد که در صورت تقويت نگرش کارآفريني، تجاري‌سازي دانش و شکل‌گيري شرکت‌هاي زبان‌بنيان با محوريت زبان عربي، امکان بهره‌گيري از گروه‌هاي عربي دانشگاه‌ها به‌منزله پيشران صنعت گردشگري خليج‌فارس وجود دارد. توجه به شاخه‌هاي مختلف گردشگري زيارت، گردشگري تجاري، گردشگري طبيعي تاريخي، گردشگري سلامت، گردشگري علمي و ورزشي و نيز گردشگري دانشجويي از يکسو و ايجاد سازوکارهاي مناسب اين امکان را براي گروه‌هاي عربي ايجاد مي‌کند تا در عرصه‌ها و شاخه‌هاي مختلف به توسعه گردشگري خليج‌فارس اهتمام ورزند؛ برخي راه‌حل‌هاي پيشنهادي عبارتند از: طراحي درس «کاربرد زبان عربي در گردشگري ايران»، شناسايي و تربيت زبان‌دانان ماهر و مسلط به ميراث فرهنگيِ دو سوي خليج‌فارس، برگزاري دوره‌هاي مهارتي تقويت گردشگري براي زبان‌دانان و نيز سفرهاي دوره‌اي گروه‌هاي عربي دو طرف.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی

المؤلفون [Persian]

  • رقیه رستم پورملکی 1
  • مهناز اعتضادی فر 2

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)

المستخلص [Persian]

هناک فی الجامعات الإیرانیة الکثیر من النخب وطلاب اللغة حیث یساعد توظیف قدراتهم ولاسیما فی مجال رفع مستوی الرحلات السیاحیة، علی توسیع نطاق التواصل الثقافی والاقتصادی بین الدول المحاذیة للخلیج الفارسی. تتابع هذه المقالة وفقاً للمنهج الوصفی-التحلیلی الإجابة عن هذا السؤال: ما هو دور أقسام اللغة العربیة وطاقاتها فی ازدهار النشاط السیاحی بین الدول المحاذیة للخلیج الفارسی؟ تشیر نتائج المقالة أنّ الفرص متاحة لتوظیف قدرات أقسام اللغة العربیة بصفتها الرائدة فی مجال النشاط السیاحی فی منطقة الخلیج الفارسی، وذلک رهن تطویر الرؤیة إلی خلق فرص العمل، وتحویل العلم إلی فرص للعمل، وتکوین الشرکات القائمة علی أساس اللغة، الدائرة علی مدار اللغة العربیة. إنّ الاهتمام بشتّی الفروع السیاحیة کالزیارة والسیاحة التجاریة والسیاحة البیئیة التاریخیة، والسیاحة الصحیة والسیاحة العلمیة والریاضیة والسیاحة الطلابیة، من جانب؛ وخلق آلیات کتصمیم مادة «توظیف اللغة العربیة فی السیاحة الإیرانیة» فی الجامعات، وتحدید وتربیة الناطقین باللغة المحترفین والملمّین بالتراث الثقافی فی البلدان المحاذیة للخلیج الفارسی، وإقامة دورات المهارات لتطویر معرفة متخرّجی اللغة العربیة بالقضایا السیاحیة، وتنظیم رحلات لطلاب اللغة بین الجامعات العربیة والإیرانیة، وعقد اتفاقیات ضروریة بمشارکة مؤسسة التراث الثقافی، ومؤسسة الثقافة والعلاقات الإسلامیة، ومؤسسة الحجّ والزیارة، والمستشاریة الثقافیة فی البلدان المحاذیة للخلیج الفارسی، من جانب آخر تساعد أقسام اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة علی الاهتمام بتطویر العمل فی المجالات السیاحیة بین الدول المحاذیة للخلیج الفارسی. یُقترح تکوین قطب لائق بین سلطنة عمان والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة کنموذج.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • اللغة العربیة
  • الرحلات
  • الخلیج الفارسی
  • الجامعات
  • أقسام اللغة العربیة وآدابها
کتابنامه
الف) کتاب
نای جوزف (1387)، قدرت نرم، مترجم: سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، دانشگاه امام صادق (ع).
ب) پایان‌نامه
فرمانی لیلا (1389)، ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی.
کمالی یحیی (1387)، بررسی سیاست‌های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت (برنامه سوم و چهارم توسعه)، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی.
ج) مجلات
آشنا حسام‌الدین (1386)، «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی، پیوندها و اهداف»، دانش سیاسی دوفصلنامه علمی‌تخصصی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، شماره 6.
رجبی، فرهاد (1395)، «چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران»، مجله علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پاییز.
نجات دهکردی، سودابه (1389)، «نقش همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی»، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، زاهدان.
کاظمی سهلوانی، حسن و مددی، فیض‌الله (1394)، «زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری ایران»، مجله علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پاییز.
حیدریان شهری، احمدرضا و مهدوی‌آرا، مصطفی (1395)، «بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد)»، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، تابستان.
مهرعلیزاده یدالله (1396)، گردشگری و آموزش عالی ایران: تعامل یا تقابل فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، دوره 5، شماره 3، بهار 1396، صفحه 39-52.
نظری، یوسف و کیانی، حسین (1395)، «نقش هسته کارآفرینی در توسعه کارآفرینی برای رشته زبان و ادبیات عربی»، مجله علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پاییز.
د) اینترنت
‏ بای سلامی، ابراهیم (14/10/1392)، «پروفسور جعفری و گفتمان گرد‌شگری»، روزنامه دنیای اقتصاد:
http://donya-e-eqtesad. com
سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «مصاحبه با اداره پژوهش‌های خبری معاونت سیاسی صداوسیما»، پایگاه اینترنتی خبرگزاری صداوسیما.
رحمانی موحد خبرگزاری صداوسیما (19/11/95)، رتبه 50 برای ایران در صنعت گردشگری، «اظهارات معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری».
باشگاه خبرنگاران جوان (31/2/1394).
ظریف محمدجواد (29/5/1396)، مصاحبه با برنامه گفت‌وگوی ویژة خبری« پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه»:
http://www.mfa.gov.ir‎
مونسیان علی‌اصغر (15/6/1396)، «هر گردشگر در کشور به انداز 30 بشکه نفت شغل ایجاد می‌کند»، روزنامه کلید.
محمدهادی، همایون (9/11/92)، «گزارش نشست تخصصی گردشگری اسلامی و ارتباطات بین فرهنگی»:
http://www.ihcs.ac.ir‎
روزنامه رسمی کشور (21/1/1396)، «متن قانون برنامه ششم»:
http://www.rrk.ir‎
نخستین جلسه ایجاد استارت‌آپ‌های درآمدزا برای دانشجویان زبان و ادبیات عربی:
http://adabiat.alzahra.ac.ir
اhttp://www.beta-iatefl.hit