تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

یکی از عوامل مهم پیشرفت در عرصه آموزش، آشنایی با روش ها، منابع و برنامه های آموزشی مرتبط با آن است. بی گمان پژوهشگران، مدرسان و دست اندرکاران امر آموزش زبان، پیوسته نیازمند دستیابی به آخرین تجربه ها در این عرصه و بهره گیری از آن جهت برداشتن گام های بعدی هستند. در کشور ما با وجود تلاش های فراوانی که در عرصة آموزش زبان عربی به صورت فردی و یا سازمان یافته در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی صورت می گیرد، فقدان سامانة مناسب گردآوری اطلاعات این منابع و معرفی شایستة آن، موجب گردیده که در موارد فراوانی علاقه مندان با دست آوردهای آموزشی و پژوهشی همکاران خود آشنا نشوند و از آنها استفاده نکنند.


معرفی بسته های آموزشی گام مناسبی در راستای هدف یاد شده است. در این نوشتار در صدد معرفی بسته ای آموزشی در عرصة زبان عربی هستیم که در سالهای اخیر در کانون زبان ایران، به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش زبان در ایران با قدمت بیش از 50 سال، تولید شده و در مراکز مختلف دانشگاهی ، حوزوی و آموزش های آزاد مورد بهره برداری قرار گرفته و به «صدی الحیاة» (پژواک زندگی) موسوم گشته است.