تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

مبرد در کتاب خود (الکامل) به شعر اهمیت فراوانی می­دهد. روایت شعر و اسناد آن نزد او از اهمیت فراوانی برخورداراست. او بر این باور است که کاستی و فزونی و اختلاف در روایت­ شعر تأثیر فراوانی بر معنی آن دارد.


نویسنده در کتاب خود به متون شعری، به ویژه تحلیل­های زبان ­شناختی آن توجه بیشتری دارد و تنها رویکردی زبان ­شناسانه به شعر نداشته بلکه رویکرد زیبایی­شناسانه و نقدی را مورد توجه قرار داده که این رویکردها خود اشاره به دانش فراگیر علمای قدیم و نیز هدف آموزشی­ای دارد که کتاب برای آن نگارش یافته است. زیرا کتاب در زمانی تألیف شد که لحن در زبان وارد شد بود و زبان را رو به ضعف کشانده بود، و سپس در زمان مؤلف زبان به عنوان علمی جدید مطرح شد در حالی که قبل از آن زبان به گونه­ای فطری در بین مردم رواج داشت.

کلیدواژه‌ها

-       القران الکریم.
-       ابو شوارب، محمد مصطفى، (2003م)، ابو علی القالی ومنهجه فی روایة الشعر وتفسیره، دار الوفاء، الاسکندریة،
-       تحریشى، محمد، ( 2000م)، ادوات النص، اتحاد الکتاب العرب.
-       السیوطی، ابو بکر، ( 2004م)، بغیة الوعاة، طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت- لبنأنّ ط1.
-       ابن­جنی، ابوالفتح، ( 1990م)، الخصائص، تحقیق محمد على النجار، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد.
-       الرقیات، ابن قیس، الدیوان ، تحقیق د. محمد یوسف نجم، دار صادر بیروت.
-       الحمیری، ابن مفرغ، ( 1982م)، الدیوأنّ، تحقیق د. عبد القدوس أبو صالح، بیروت، ط2.
-       الاعشى الکبیر، الدیوان، (1950م)، شرح وتعلیق د. محمد حسین، المطبعة النموذجیة.
-       امرئ القیس، الدیوان، (1979م)، شرح ابو بکر البطلیوسی، تحقیق ناصیف سلیمان، العراق.
-       جریر، الدیوان، (1969م). شرح محمد بن حبیب، تحقیق د. نعمان محمد امین طه، دار المعارف، مصر.
-       ذو الرمة، الدیوان، (1972م)، شرح ابی نصر الباهلی، تحقیق عبد القدوس ابو صالح، دمشق، مطبعة طربین.
-       سلامة بن جندل، (1968م)، الدیوان: تحقیق فخر الدین قباوة، حلب، ط1.
-       الطائی، حاتم، دیوان شعر، صنعة یحیى بن مدرک الطائی وروایة هشام بن محمد الکلبی، تحقیق د. عادل سلیمان جمال، مطبعة المدنی، القاهرة.
-       عباس، احسان، دیوان شعر الخوارج، (1982م)، جمع وتحقیق د. احسان عباس، دار الشروق، بیروت، ط4.
-       عمارة بن عقیل، دیوان، (1973م)، جمع وتحقیق شاکر عاشور، مطبعة البصرة، ط1.
-       عمر بن ابی ربیعة، الدیوان، (1966م)، دار بیروت للطباعة.
-       علقمة الفحل، الدیوان، (1969م) شرح الاعلم الشنتمری، تحقیق لطفی الصقال ودربة الخطیب، مراجعة فخر الدین قباوة، دار الکتاب العربی حلب، ط1.
-       القتال الکلابی، الدیوان، (1961م)، تحقیق احسان عباس، بیروت، دار الثقافة.
-       لیلى الاخیلیة، الدیوان ، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
-       النابغة الجعدی، الدیوان، (1998م)، جمع وتحقیق د. واضح الصمد، دار صادر، بیروت، ط1.
-       النمر بن تولب، الدیوان، تحقیق د. نوری حمودی القیسی. مطبعة المعارف. بغداد.
-       السکری، ابو سعید، شرح اشعار هذیل، تحقیق عبد الستار احمد فراج ومراجعة محمود محمد شاکر، مطبعة المدنی، القاهرة.
-       الفرزدق، الدیوان، (1983م)، ضبط معانیه وشروحه ایلیا الحاوی، منشورات دار الکتب اللبنانّی- بیروت، ط1.
-       نوری، حمودی القیسی، (1982م)، شعراء امویون، مطبعة المجمع العلمی العراقی، بغداد.
-       ابن میادة، (1982م)، شعر ابن میادة جمع وتحقیق د. حنا جمیل حداد، مجمع اللغة العربیة، دمشق.
-       نایف الدلیمی، محمد، (1988م)، شعر ابی الطمحان القینی، جمع شعره ، مجلة المورد، مج 17، ع3،
-       الراعی النمیری، (1980م)، شعر الراعی النمیری دراسة وتحقیق د. نوری حمودی القیسی وهلال ناجی مطبعة المجمع العلمی العراقی.
-       عبد الله بن معاویة، (1976م)، شعر عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب، جمعه عبد الحمید الراضی، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط1.
-       عبدة بن الطبیب، (1973م)، شعر عبدة بن الطبیب، جمع وتحقیق، یحیى الجبوری، بیروت: ط1/
-       مختار عمر، أحمد، (1982م)، علم الدلالة، مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر، مکتبة دار العروبة، الکویت.
-       المبرد، ابو العباس (2003م)، الکامل فی اللغة والادب، تحقیق د. عبد الحمید هنداوی، دار الکتب العلمیة- بیروت- لبنان، ط2.
-       ابن منظور، (2003م)، لسان العرب، تحقیق عامر احمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل، دار الکتب العلمیة- بیروت- لبنان، ط2.
-       الحموی، یاقوت، (1991م)، معجم الادباء او ارشاد الأریب الى معرفة الادیب، ، دار الکتب العلمیة- بیرو- لبنأنّ، ط1.
-       ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار احیاء التراث العربی، بیروت- لبنان.
-       ابن الصلاح، (1989م)، مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، تحقیق د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر.
-       ابن خلکان، (1998م)، وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق د. یوسف علی الطویل ود. مریع قاسم الطویل، دار الکتب العلمیة- بیروت، لبنان، ط1.