تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

سعدی شیرازی یکی از بارزترین شاعران فارسی­زبان است، و در شعر فارسی شهرت ویژه­ای دارد، اما توانایی او در سرودن شعر عربی و نوآوری در آن باعث شد تا مورد بررسی و نقد ناقدان فراوانی قرار گیرد . این بررسی­ها گاهی همراه با اغراق و گاهی ناعادلانه جلوه می­کند.  مقالة حاضر برآن است که جنبه‌هایی از اشعار عربی سعدی به عنوان شاعری پارسی زبان مورد بحث و بررسی قرار دهد که یا از چشم منتقدان پنهان مانده، و یا به نحو شایسته‌ای بدان پرداخته نشده است. در این پژوهش علاوه بر این، تأثیر سعدی بر ادبیات عربی و نوآوری‌های وی در این زمینه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

-          إبراهیم،أمل، الأثر العربی فی أدب سعدی، رابطة الثّقافة و العلاقات الإسلامیّة، 1998م.
-          ابن حجّة الحموی، تقی الدّین،خزانة الأدب و غایة الأرب، تحقیق عصام شعیتو، بیروت، دار الهلال،1987م.
-          ابن خلّکان، شمس الدّین أحمد، وفیات الأعیان، بیروت، دار صادر، 1978م.
-          ابن الرّومی،علی بن العبّاس، الدّیوان، تحقیق حسین نصّار، القاهرة، الهیئة المصریّة العامّة للکتاب، 1981م.
-          ابن الفارض، عمر بن أبی الحسن الحموی، الدیوان، بیروت، دار صادر، 1998م.
-          أبو نواس، الحسن بن هانئ، الدیوان، بغداد، دار مکتبة الثّقافة العربیّة، 1970م.
-          أحمد بدوی، أحمد، أسس النّقد الأدبی عند العرب، القاهرة، مکتبة نهضة مصر، 1964م.
-          امرؤ القیس، الدیوان، حقّقه حنّا الفاخوری، بیروت، دار الجیل، 2005م.
-          أنیس،إبراهیم، موسیقى الشّعر، القاهرة، مکتبة الأنجلو المصریّة،ط4، 1973م.
-          براون،إدوارد، تاریخ الأدب فی إیران، ترجمة إبراهیم الشّواربی، مصر، مطبعة السّعادة، 1954م.
-          البوصیری،شرف الدّین، الدیوان، بیروت، دار الکتب العلمیّة، 1995م.
-          الجیلی،عبد الکریم، قصیدة النّادرات العینیّة، تحقیق یوسف زیدان، بیروت، دار الجیل، 1988م.
-          حسن عبّاس،فضل، البلاغة:فنونها و أفنانها، عمَّان، دار الفرقان، 1987م.
-          حسین،طه و آخرون، التوجیه الأدبی، القاهرة، المطبعة الأمیریّة، 1949م.
-          سعدی،مصلح بن عبد الله، کلیّات، تهران، نشر طلوع، 1383هـ.ش.
-          شفیعی کدکنی،محمد رضا، شعر معاصر عرب، تهران، انتشارات سخن، 1380هـ.ش.
-          طوسی،نصیر الدّین، معیار الأشعار، به کوشش محمد فشارکی، اصفهان، انتشارات سهروردی، 1363هـ.ش.
-          عبّاس، عبد الحلیم، أبو نواس، القاهرة، دار المعارف، 1986م.
-          فروزانفر، بدیع الزّمان و مجیدی،عنایت الله، مجموعه مقالات و أشعار، تهران، انتشارات تهران، 1351هـ.ش.
-          القضاة،نوح علی سلمان، المختصر المفید فی شرح جوهرة التوحید، عمَّان، دار الرّازی، 1999م.
-          مؤیّد شیرازی،جعفر، شناختی تازه از سعدی، تهران، انتشارات نوید، 1362هـ.ش.
-          مبارک،زکی، الأخلاق عند الغزالی، القاهرة، المطبعة الرّحمانیّة، بدون تاریخ.
-          المتنبّی، أحمد ابن الحسین، الدّیوان (بشرح العَکبَری)، بیروت، دار المعرفة، 1978م.     
-          المصری،حسین مجیب، صلات بین العرب و الفرس و التّرک، القاهرة، مکتبة الأنجلو المصریّة1971م.