تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

«أل» یا «الف و لام» و یا «لام» به تنهایی، «اسم» و یا «حرفی» است که در جمله های عربی، کاربردی فراوان دارد. وشاید از حقیقت فاصله نگرفته باشیم اگر بگوییم این واژه، پرکاربردترین «کلمه» در زبان عربی است و انواع آن بالغ بر چهارده نوع می‌شود. شناخت انواع این کلمه پرکاربرد و مواضع به کار بردن یا نبردن آن، یکی از مشکل‌های همیشگی کسانی است که به آموزش این زبان، روی آورده‌اند،  و حتی در برخی موارد، کار را نه بر دانشجویان مبتدی بلکه بر متخصصان و آگاهان این زبان نیز، مشکل می‌‌کند.


  مقالة حاضر پس از مراجعه به منابع متعدد و دست اول صرف و نحو و بلاغت، تدوین یافته است. نگارنده پس از بررسی اقوال، استوارترین سخن را در این مورد استخراج کرده است، و دشواری‌های کاربرد این کلمه پرکاربرد، و سرّ وجود کلمه‌های دو وجهی یعنی کلمه‌هایی که گاه با أل وگاه بدون آن به‌کار می‌روند وهم‌چنین، تفاوت معنائی مترتب بروجود یا نبود این کلمه به همراه اسم‌های دیگر را، به قدر بضاعت علمی خود، بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

-        ابن عقیل، عبد الله بن عبد الرحمن، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالک، القاهرة، دارالتراث القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة العشرون 1400 هـ
-        ابن مالک، جمال الدین محمد بن عبدالله الاندلسی، شرح الکافیة الشافیة، حققه الدکتور عبد المنعم احمد الهریری، مکة المکرمة، دارالمأمون للتراث، ط1، 1402هـ
-        ابن مالک، جمال الدین محمد بن عبدالله الاندلسی، شرح التسهیل، تحقیق د.عبدالرحمن السید، ود.محمد بدوی المختون، القاهرة، هجر للطباعةوالنشر، الطبعة الاولی،1410هـ)
-        الأزهری، خالد بن عبدالله، شرح التصریح علی التوضیح، تحقیق محمد باسل عیون السود، بیروت، دار الکتب العلمیة،، ط1،1421هـ
-        الأسترابادی، محمد بن الحسن، شرح الرضی على الکافیة، تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قان یونس، ط2، 1996م
-        الأشمونی، علی بن محمد، شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالک، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، القاهرة، مکتبة النهضة المصریة، ط1،1955م
-     الأنصاری، أبو محمد عبد الله جمال الدین بن هشام، شذور الذهب فی معرفة کلام العرب،مع شرح شمس الدین محمد بن‌عبد المنعم بن محمد الجَوجَری القاهری الشافعی (المتوفى: 889هـ)، المدینة المنورة، عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلامیةالمملکة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 1423هـ
-        الأنصاری، أبو محمد عبد الله جمال الدین بن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى،تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید،القاهرة،الطبعة الحادیة عشرة،  1383هـ
-        الأنصاری، أبو محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام، أوضح المسالک إلى ألفیة إبن مالک، بیروت،دار الجیل،الطبعة الخامسة،1979     
-     الأنصاری، جمال الدین أبو محمد عبدالله بن یوسف بن هشام، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب،تحقیق د.مازن المبارک ومحمد علی حمدالله، بیروت، دارالفکر، الطبعة السادسة،1985 م
-        البغدادی، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق محمد نبیل طریفی و امیل بدیع الیعقوب، بیروت، دار الکتب العلمیة، ط؟، 1998م،
-        التفتازانى، سعد الدین، مختصرالمعانی، قم، دار الفکر، الطبعةالاولى،1411 ه‍
-        الخضری الشافعی، محمد بن مصطفى، حاشیه الخضری علی شرح ابن عقیل،
-        سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الکتاب،
-        الصبان، محمد بن علی، حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالک، مطبوع مع شرح الاشمونی
-        عباس حسن، النحو الوافی، مصر، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة،
-        الغلایینی، مصطفی، جامع الدروس العربیة، بیروت، منشورات المکتبة العصریة، الطبعة الثامنة والعشرون،1414هـ
-        المرادی، حسن بن قاسم المعروف بان ام قاسم، توضیح المقاصد والمسالک بشرح ألفیة ابن مالک،تحقیق عبدالرحمن علی سلیمان، القاهرة، دارالفکر العربی، الطبعة الأولى،1428هـ .