تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

استعمارستیزی و مبارزه با آن یکی از خصایص دین مبین اسلام است و در قرآن کریم بارها بدان سفارش شده است. «نجیب کیلانی» با نوشتن بیش از سی رمان که رنگ و بوی اسلامی دارد، به عنوان پیشگام ادبیات اسلامی به شهرت رسید. او اولین نویسنده­ای است که در داستان­های خود به مشکلات و دردها و رنج­های مسلمانان، فراتر از مرزهای جهان عرب پرداخته و رمان­های آوانگاردانة خود را به این موضوعات، اختصاص داده است که رمان «عمالقة الشمال» یکی از این رمان­هاست.


حوادث این رمان که از زبان یک مبلغ مسلمان به نام «عثمان امینو» روایت می‌شود، الهام گرفته ازچند واقعه شوم تاریخی و مربوط به حوادث مابین سال­های «1965» تا «1967» میلادی است که در نیجریه رخ داده واز فجایع پشت پرده استعمار انگلیس وصهیونیست پرده برمی­دارد، موضوع آن بیان درد ورنج مردم مسلمانی است که در راه مبارزه با استعمارگران، از فدا کردن جان و مال خویش، ابایی ندارند. در پایان داستان، اشاره‌ای به تاکتیک جنگ روانی صهیونیست­ها وسیاست‌های تبلیغاتی آن­ها در جنگ می­شود که صهیونیست­ها برای تضعیف روحیه مسلمانان در جنگ معروف «بیافرا»، از آن استفاده کردند.

کلیدواژه‌ها

-  قرآن کریم.
-  از سری انتشارات نظری اجمالی به کشورها؛ 1368)، یجریه، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ویرایش دوم.
-  الباشا، عبدالرحمن الرأفت؛ (1985)نحو المذهب الاسلامی فی الادب و النقد، جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامیه، الریاض
-  بریغش، محمد حسن(1998) فی الادب الاسلامی المعاصر، مؤسسه الرساله،ط1،بیروت.
-  بدیع یعقوب: امیل؛ (2004)، معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، دار صادر،جلد سوم، چاپ اول، بیروت.
-  بلوله: احمد ومحمد: ابراهیم؛ (1384)، اسرائیل: استعمار جدید در افریقا، مجله مطالعات افریقا، مترجم سید نعمت الله قادری، شماره11،(77-122).
-  خسروشاهی: سید هادی (1347الف)، توطئه بر ضد مسلمانان(2) مسئله گرسنگی در بیافرا وکشتار وحشیانه مسلمانان، مجله درسهایی از مکتب اسلام، سال نهم، شماره 11،(21-25).
-  ـــــــــــــــــــــــ؛ (1347ب)، توطئه بر ضد مسلمانان (3) نبرد مسیحیت با اسلام در نیجریه، مجله درسهایی از مکتب اسلام، سال نهم، شماره 12،(29-33).
-  ــــــــــــــــــــــــ؛(1354)، نبرد اسلام در آفریقا، مرکز مطبوعاتی دار التبلیغ اسلامی، جلد اول، چاپ سوم، قم.
-  خلیل، عماد الدین(1981) محاولات جدیده فی النقد الاسلامی المعاصر، مؤسسه الرساله، بیروت.
-  خیری زاده: مهری؛ (1387)، بررسی وتحلیل عناصر هنری رمان (الطریق الطویل)نجیب کیلانی، دانشگاه بوعلی سینا.
-  دفة، بلقاسم.(2003). التحلیل السیمیائی للبنى السردیة فی روایة ((حمامة سلام)) للدکتور نجیب الکیلانی، مجلة الموقف الأدبی، شماره 385، دمشق:اتحاد کتاب العرب
-  دوست محمدی: هادی؛ (1362)، اشاعه فحشاء وترویج فساد یکی دیگر از ابزارهای استعمار، مجله درسهایی از مکتب اسلام، سال 23، شماره 11،(22-28).
-    http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=64976
-  الدغیم، محمودالسید؛ (1996)؛ تکریم ذکری کاتب متنوع الانجازات) نجیب الکیلانی.روزنامه الحیاة، شماره 12239.
-  الرصافی، معروف؛ (1931) دیوان، جلدسوم، چاپ اول، بیروت
-  زود رنج: صدیقه؛ (1380)، تحلیل وبررسی نقش وجایگاه نجیب کیلانی در داستان نویسی اسلامی، ایران داک، تهران.
-  سرباز، حسن؛(1385) دراسه القصه الاسلامیه فی الادب العربی المعاصرعلی احمد باکثیر نموذجا،پایان نامه، تهران
-  شیخی: حمید رضا (مترجم)؛ (1370)، مجله مشکوة (گذری بر جهان اسلام)، شماره 31،(119-134).
-  فیروزی: عباس،(1389)، مبانی جنگ نرم وریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی،ناشرشکوفه یاس،قم.چاپ اول.
-  فودرارو:سالواتوره، (بی تا)آفریقای آزاد، ترجمۀ مهندس محسن خادم، سازمان انتشارات جاویدان،چاپ اول.
-  القاعودحلمی: محمد، (2002)؛ لها اون لاین(نجیب الکیلانی اول روائی اسلامی)، شماره 27.
-    http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=2188&task=view&sectionid=1

-  الکیلانی،نجیب؛(1983). لمحات من حیاتی،القسم الاول،بیروت:موسسه الرسالة.

-  ــــــــــــــ؛.(1984).لمحات من حیاتی،القسم الثانی،بیروت: موسسه الرسالة.

-  ــــــــــــــــ؛(1985).رحلتی مع الأدب الإسلامی، بیروت: موسسه الرسالة، الطبعة الأولی.

-  ــــــــــــــــــ؛ 1986)، عمالقة الشمال، دار النفائس، چاپ نهم، بیروت.
-  ـــــــــــــــــــ؛(1987 ) الاسلامیهًْ و المذاهب الادبیهًْ، موسسهًْ‌الرسالهْ، بیروت، لبنان.
-  مرادی:حجت الله؛( 1388)، قدرت وجنگ نرم از نظریه تاعمل، نشرساقی،چاپ اول، تهران.
-  مرغی:جاسم؛ (1363)، اوضاع معاصر کشورهای اسلامی، چاپ اول، چاپ آرمان، ناشر نمایشگاه دائمی کتاب.تهران.
-  مزروعی:محمد حسن؛(1366)، اسلام در نیجریه، مجله کیهان فرهنگی، شماره 37،(17-21).
-   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=18187
-  مقری الادریسی، ابوزید.(2000).نجیب الکیلانی: سیرته بقلمه، مجله المشکاة، شماره23.
-  میرزایی: فرامرز؛(1373)، نجیب کیلانی؛ تاریخ اسلامی وهنررمان نویسی، مجله کیهان فرهنگی، شماره115، (78-799).
-   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=16785                                                                     
-  میرصادقی: جمال، و میرصادقی(ذوالقدر): میمنت؛ (1377)، واژه نامه هنر داستان نویسی (فرهنگ تفصیلی اصطلاح های ادبیات داستانی)، کتاب مهناز، چاپ اول، تهران.
- نصر: صلاح؛ (1385) جنگ روانی، ترجمه­ی محمود حقیقت کاشانی، انتشارات سروش، چاپ سوم، تهران.