طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
روش شناسی رویکرد اعتراضی فخر رازی بر شیخ عبدالقاهر جرجانی در مبحث کنایه (با تأکید بر دلالت عقلی)

Elham Baboli Bahmeh؛ Mohammad Ebrahim KHalifeh SHoshtari؛ Abbas Eghbaly؛ Ali Najafi Ivaki

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 November 2023

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.385074.2763

المستخلص
   فن كنايه به ­مثابه شگردِی ادبی محلِ اختلاف علمای بلاغت بوده و همواره به ارزش هنری – ادبی­ آن توجه کرده ­اند. پیامدهای اختلافِ نظر متفکران اسلامی پیرامون فن بلاغت تا حدی است که فخر رازی (ف: 606 هـ) با رویکردی عقل­گرایانه، تعاریف پیچیده و چندگانه، آراء ذوق محور عبدالقاهر جرجانی (ف:471 هـ) را در مبحث کنایه ضعیف می­داند. در پرتو ...  أكثر

ادبي
التفات، عنصري انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّي و مدني)

عباس اقبالي؛ روح الله صيادي نژاد؛ محمد فاضلي

المجلد 14، العدد 48 ، ديسمبر 2018، ، الصفحة 59-82

المستخلص
  از اواسط نيمه دوم قرن بيستم، «به‌تدريج، توجّه زبان‌شناسان به بررسي توزيع عناصر زباني در سطحي بزرگ‌تر از محدوده جمله، يعني متن، معطوف شد و عناصر انسجام‌بخش مورد کندوکاو قرار گرفت. مهم‌ترين عناصر انسجام از منظر زبان‌شناسي نقش‌گرا، عنصر واژگاني، دستوري و آوايي است. نگارندگان در اين جستار برآنند که با در پيش گرفتن روش توصيفي ـ ...  أكثر

ادبي
بررسي ساختار دراماتيک شعر جاهلي (با تکيه بر معلقات سبع و دو قصيده از شاعران صعاليک)

عباس اقبالي؛ راضيه نظري

المجلد 10، العدد 32 ، فبراير 1436، ، الصفحة 65-78

المستخلص
  مونودرام جاهلي هنري است که واقعه‌ي مرگ و زندگي را به‌شکلي پويا مجسم کرده و در اين مسير از عناصر درام به‌طرز منسجم و هماهنگ بهره برده است. "قهرمان"براي رسيدن به هدف خود و شکست "رقيب" از ياري "همسرايان" بهره مي‌برد. شاعران دوره‌ي جاهلي در کسوت خالق درام توانسته‌اند با استفاده از تصاوير ديداري و شنيداري و... افزون بر ملموس‌کردن عنصر ترس ...  أكثر