طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی موضوع «واقع‌گرایی» در زندگینامه خودنوشتِ «الأيام» بر مبنای نظريه "ژرژ مای"

مصطفي مهدوي آرا

المجلد 17، العدد 61 ، يناير 2022، ، الصفحة 117-136

المستخلص
  «الأیام» زندگینامه خودنوشت طه حسین، ادیب معاصر مصری است که در آن خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خویش را روایت کرده است. واقع­گرایی یا به عبارتی، گزارش عینی و واقعی رویدادها، یکی از مباحث مهم و دشوار در نگارش زندگینامه‌های خودنوشت است؛ "ژرژ مای" ناقد فرانسوی تلاش نموده است در کتاب خود «خود زندگینامه­نویسی» ماهیت، ابعاد ...  أكثر

مهاجرت اقوام و مسائل زباني ـ فرهنگي (نمونة موردپژوهانه: مهاجرت عرب‌هاي جنگ‌زده به مشهد مقدس)

مصطفي مهدوي آرا

المجلد 14، العدد 48 ، ديسمبر 2018، ، الصفحة 149-168

المستخلص
  زبان و فرهنگ دو مقولة درهم‌تنيده و پويا هستند که در پي برخي عوامل همچون مهاجرت، دستخوش تغيير و دگرگوني مي‌شوند. مهاجرت اقوام عرب و جنگ‌زدة دهة شصت به مشهد مقدس و انتقال زبان و فرهنگ عربي به اين شهر، چالش‌هايي را براي اين زبان و فرهنگ و گويشوران آن به وجود آورده و حوزة کاربرد آن را نسبت به گذشته محدودتر ساخته‌است. ‏ سياست‌گذاران ...  أكثر

ادبي
دغدغه‌هاي بودن در شعر ابوالقاسم شابي (تحليل روان‌شناختي شعر شابي بر مبناي نظرية وجودي)

مصطفي مهدوي آرا؛ شادي شايان

المجلد 12، العدد 41 ، يونيو 1438، ، الصفحة 153-176

المستخلص
  نظرية «وجودي» نظريه‌اي روان‌شناختي است که ريشه در اگزيستانسياليسم فلسفي دارد و توسط روان‌شناس مشهور آمريکايي «رولو مي» در حوزة روان‌شناسي پايه‌گذاري شده‌است. درواقع روان‌درماني وجودي به اضطراب‌هايي مي‌پردازد که ريشه در هستي انسان دارد. با اين توضيح که انسان گاه در طول زندگي با واقعيت‌هايي چون مرگ و نيستي، احساس ...  أكثر