طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
کارکرد معنایی انواع «مسند» در تنوّع‌پذیری «صدای پایة» کلایمن در نامة پنجاه و سوّمِ نهج‌البلاغه

مريم محمدي؛ مرتضي قائمي؛ ناصر قره خانی

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 29 October 2023

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.387523.2775

المستخلص
              «صدای دستوری»، مشخصه­ای نحوی است که زیر گروه «لایة نحوی سبک»، دسته­بندی می­شود و «کارکرد معنایی» آن، بازشناسی دیدگاه نویسنده از لابه­لای ساخت نحوی است. به بیان ساده، صدای دستوری، ارتباط فعل را در جمله­های فعلیه با دیگر شرکت­کنندگان در فرایند فعلی می­سنجد. مسند که جایگاه ...  أكثر