تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ادبی
زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران

خلیل باستان؛ حسن ساقی؛ mohsen zarezadeh

دوره 13، شماره 43 ، شهریور 1396، ، صفحه 23-40

چکیده
  حضور حرفی خاص و تکرار آن در انسجام زیباشناسانة سخن دخیل است و به تقویت معنی و جایگاه آن منجر می‌شود و بر اهمیت و ارزش آن می افزاید. رعایت تجوید حروف و صفات آن نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر زیبایی سخن است. در نتیجة حضور این عوامل، تأثیر الفاظ و در پی آن، قدرت معنی افزایش می‌یابد.انسجام صوتی یکی از مهم‌ترین ارکان آیات و به خصوص جملات پایانی ...  بیشتر

فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی)

حمیدرضا میرحاجی

دوره 4، شماره 10 ، آبان 1387، ، صفحه 57-76

چکیده
  موضوع دریافت معنای متن از دغدغه­های همیشگی انسان بوده است. مسلمانان نیز از همان سال­های آغازین نزول وحی، این موضوع را سرلوحه فعالیت­های علمی خود قرار داده­اند. همزمان با گسترش مباحث هرمنوتیک، موضوعاتی وارد مباحث فهم متن و معنی شناسی شد که چالش­های بسیاری را در محافل فکری ایجاد کرد. مسائلی از قبیل تعین و یا عدم تعین معنی، نقش ...  بیشتر