تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

بدون تردید «تدوین فرهنگ­» در زبان عربی و در تمامی زبان­ها دارای اهمیت ویژه ای است. در زبان عربی این کار از عصر اسلامی آغاز شد. زبان­شناسان این دوره نحوی، أدیب و یا مفسر بودند. خلیل ابن احمد فراهیدی اولین کسی بود که به  تدوین فرهنگ اقدام کرد. وی کتابش را «العین» نامید. اما دشواری شیوه «العین» در ترتیب حروف باعث شد که برخی از زبان­ شناسان در آسان سازی آن شیوه بکوشند .  ابن درید از معروف ترین کسانی بود که در نوآوری شیوه العین کوشید و در فرهنگ خود به نام «جمهرة اللغة» ؛  شیوه‌ای جدید بنا نهاد تا کتابش اولین کتاب لغتی باشد که بر اساس حروف ابجدی مرتب شده است. وی مواردی را در لغت آورد که در کتاب های پیشینیان نیامده بود و این یکی از ویژگی های فرهنگ اوست. پس از وی زبان­شناسان جمهرة اللغة را به عنوان مرجعی مهم در تدوین فرهنگ زبان قرار دادند. در واقع ابن درید دانشمندترین شاعران و شاعرترین دانشمندان بود.  نقش وی در تدوین فرهنگ زبانی و آسان سازی شیوه پیشینیان بی­نظیر است.

کلیدواژه‌ها

-          آذرنوش، آذرتاش(1369)،ابن درید، دایرة المعارف بزرگ اسلامی،ج3،تهران.
-          ابن خلکان،(1977)،وفیات الأعیان، دار صادر.
-          ابن احمد الفراهیدی،خلیل، (1967) العین، بغداد.
-   ابن درید،ابو بکرمحمد،(1384 ش)،ترتیب جمهرة اللغة، مشهد، الطبعة الاولی، آستانة الرضویة المقدسة.
-    بن مراد، ابراهیم،(1987) دراسات فی المعجم العربی، تونس، ط.الاولی، دار الغرب الاسلامی.
-    حموی،یاقوت،(1936)، معجم الادباء، بغداد.
-     رشاد الحمزاوی، محمد، (1986)، من قضایا معجم العربی قدیماً و حدیثاً، ط.الاولی، دار الغرب الاسلامی.
-          سنوسی،مصطفی، (1984)، تحقیق و مقدمة علی التعلیق من امالی ابن درید.
-          سورتی،محمد، (1345ق)، المقدمة الاولی علی جمهرة اللغة لابن درید،بغداد.
-          سیوطی، جلال الدین، (لاتاریخ)، المزهر، دار إحیاء التراث العربی.
-          الشلقانی، عبد الحمید، (1971)، روایة اللغة، دار المعارف.
-          ضیف، شوقی، (2004) العصر العباسی الثانی ،الطبعة السادسة عشرة،دار المعارف.
-          المخزومی، مهدی و السامرائی، ابراهیم،(1995) تحقیق فی کتاب العین للخلیل ابن احمد .
-         مقدسی، أنیس، (1970)، المقصورة الدریدیه، مجلة مجمع اللغة العربیة،رقم45،جزء2، دمشق.