تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

روش نقد کتاب‌های درسی با کتاب‌های دیگر متفاوت است. در کتاب‌های درسی علاوه بر آنچه ما به عنوان کتاب ملاحظه می­کنیم، برنامه‌ای مدوّن نیز که به عنوان نقشة راه طراحی شده و با نام «راهنمای برنامه درسی» مطرح می‌شود، پشتوانه کتاب درسی است. به عبارت دیگر کتاب درسی ساختمانی است که جزئیات آن و نحوه شکل‌یافتنش در آن راهنما آمده است. از این‌رو پیش از نقد کتاب درسی لازم است به راهنمای برنامه درسی مراجعه کنیم و آن را مورد نقادی قرار دهیم و سپس وارد کتاب درسی شده، میزان انطباق موضوعات انتخاب شده برای کتاب را با آن سند بررسی کنیم. با انطباق این‌دو درمی‌یابیم که در کتاب‌های درسی تلاش وافری برای تطبیق این‌دو با همدیگر صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

-        اصول کلی و ضرورت‌های برنامه‌ریزی درسی – سند شماره 1
-        برنامه‌ریزی درسی – ترجمه داریوش دهقان
-        برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، دکتر حسن ملکی، انتشارات مدرسه
-        برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه دکتر خوی‌نژاد، انتشارات آستان قدس
-        راهنمای برنامه درسی عربی متوسطه، ویرایش دوم، مرداد 1379
-        طراحی مدل های تحلیل محتوای کتاب های درسی ،محمد نوریان 1380
-        فرایند برنامه‌ریزی درسی، سند شماره 2
-        فرایند برنامه‌ریزی درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی، پاییز 1379
-        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، چاپ 1357
-        کاربرد روش ها و الگوهای تدریس ،عادل یغما ،انتشارات مدرسه، 1365
-        کتاب اول دبیرستان، چاپ 1387
-        کتاب دوم دبیرستان، چاپ 1387
-         کتاب سوم دبیرستان، چاپ 1387
-        مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس )، حسن شعبانی، سمت 1371