تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

بی­گمان عاطفه از بارزترین عناصر شعر است تا بر مخاطب اثر بگذارد و از محیط پیرامون خود، اثر پذیرد . به شعری که این عاطفه، به شکل چشمگیری در آن نمایان باشد، شعر وجدانی گفته می‌شود.  واژه­ی وجدان، بر معانیی مانند: خشم، عشق، درد و شادی دلالت دارد. ومصطلح وجدان شامل احساساتی چون لذت، درد و حالت­هایی است که یک فرد در درون خویشتن می‌یابد. شعر وجدانی شعری است مالامال از عواطف سرکش و طغیان­گر که اندرون فرد را با صداقت هرچه تمام‌تر و بدون هیچ گونه پنهانکاری نمایان می­سازد.
شریف رضی یکی از بزرگان شعر وجدانی است که شعرش دو ویژگی مهم دارد: درون گرایی، صداقت و شفافیت است . و از جمله عناصر شعری که شاعر خمیر مایه های وجدانی را بر آنها افزوده و این لباس زیبای روحی را بر آن پوشانده است موارد زیر است:  سوزناکی حسرت؛ درد و اندوه؛  شوق و اشتیاق ؛ دلدادگی؛ شادی

کلیدواژه‌ها

- ابن منظور، لسان العرب، نشر أدب الحوزة، قم .
- التونجی، محمد، المعجم المفصّل فی الأدب، دارالکتاب العلمیة، بیروت.
- جاسم، عزیز، الإغتراب فی حیاة و شعر الشریف الرضّی، دارالأندلس، بیروت.
- الحسینی، جعفر، تاریخ الأدب العربیّ الجاهلی، دارالإعتصام، قم.
- خیاط، یوسف، معجم المصطلحات العلمیّة و الفّنیة، دارالجیل و دارلسان العرب، بیروت، ج 7.
- شرارة عبداللطیف، الشریف الرضّی دراسة و مختارات، الطبعة الأولی، الشرکة العالمیّة، للکتّاب، بیروت، 1922.
- الشریف الرضی، محمد بن الحسین، الدیوان، الطبعة الأولی، منشورات مطبعة وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، ایران، المجلد الاول و الثانی.
- عبدالنور، جبور، المعجم الأدبی، دارالعلم للملایین، بیروت.
- الفاخوری، حنا، الجدید فی الأدب العربّی، مکتبة المدرسة و دارالکتاب اللبنانی، ج 5، بیروت.
- فاروق الطبّاع، عمر، فی ریاض الشعر العربیّ، دارالقلم، بیروت.
- اللجمی، أدیب و زملاؤه، معجم اللغة العربیّة، الطبعة الثانیة، المحیط، ج 3.
- مبارک زکی، عبقریّة الشریف الرضّی، المکتبة التجاریّة الکبری.
- محمد حلو، عبدالفتّاح، الشریف الرضّی حیاته و دراسة شعره، هجر، 1406 هـ/ 1986 م، القسم الثانی.
- ناصیف، امیل، أروع ما قیل فی الوجدانیّات، الطبعة الأولی، دارالجیل، بیروت، 1416هـ/1966 م.