تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

تجربه­ی انتشار یک مجله­ی علمی پژوهشی تجربه­ای گرانسنگ است که موجب نوآوری نظری و رقابت و بالندگی علمی می­شود و نگرانی­هایی هم مانند: حفظ کیفیت علمی، رویکرد صحیح، عقب نماندن از کورس رقابت علمی، دارد. مقالات ارسالی به مجله­ انجمن معمولا دارای ایرادهایی مانند: فقدان استناد به مقالات علمی، عنوان ناگویا و نامناسب، فقدان چکیده رسا، نبود مساله علمی قابل طرح و ابهام و نارسایی زبان نوشتاری، می­باشد. درده شماره اول مجله­ی انجمن تعداد 85  مقاله: 37 مقاله­ی عربی و 48 مقاله­ی فارسی چاپ شده است که تعداد112 نویسنده از دانشگاه­های کشور و با رتبه­های علمی بالاتر از دانشجوی دکتری در نوشتن آنها مشارکت داشته­اند. مهمترین موضوعات این مقاله­ها: آموزش زبان و زبان شناسی ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی و نقد ادبی بوده است.

کلیدواژه‌ها