طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، ایران، کرمانشاه

المستخلص

کاربست نظریه­های علمی حوزه زبان‌شناسی و روایت­شناسی، در ساليان گذشته، جانی تازه به متون ادبی ­بخشيده و در اين ميان، نظریه زمان «ژرار ژنت» کاربردی گسترده­تر داشته است. این پژوهش مي­کوشد با رويکردي انتقادي و روش تحليل محتوا، «نتیجه‌گیری‌های» 18 مقاله­­ی منتشرشده در 6 مجله­ي تخصصي زبان و ادبیات عربی کشور را از منظر کاربست این نظریه، بررسي نمايد، زيرا به باور نگارنده «نتیجه­گیری­های» مقالات، حاصل اندیشه نویسندگان و بیان کوتاهی از محتوای کل مقاله است، به‌طوری‌که داوری درباره آن‌ها به‌منزله داوری درباره اصل مقاله شمرده خواهد شد. پرسش اصلي پژوهش آن است که اين مقالات، شگردهای کاربرد زمان در نظریه­ی روایت­شناسی ژنت را چگونه و به چه میزان به مضمون رمان مرتبط ساخته­اند؟ نتایج به‌دست‌آمده، نشان می­دهد که بیشتر آن‌ها، نظریه زمان ژنت را به شکل ظاهری به کار گرفته­اند، به‌گونه‌ای که برخی از آن‌ها صرفاً به گزارش­هایی از حضور صوری این نظریه و مؤلفه‌های آن: (ترتیب، تداوم، پرش زمانی، کانون­شدگی، استرجاع و استباق) بسنده کرده­اند، اما مسئله اصلی یعنی میزان معناداری کاربست این تکنیک­های روایت­شناسی در خلق و برجسته­سازی درون‌مایه رمان که اهمیت بسیار دارد و جوهره اصلی این نظریه است، در بیشتر این مقالات مغفول مانده است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

التحقق من تطبيق نظريه جرار جينيت السردیه في مقالات لمجلات المجموعات العربيه (حاله دراسه: تحليل نقدي لثمانیة عشر مقالاً)

المؤلف [Persian]

  • علی سلیمی

استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، ایران، کرمانشاه

المستخلص [Persian]

إنّ استخدام النظريات العلميه المتعلقه باللغويات وعلم السرد في السنوات الأخيره، أعطىت النصوص الأدبيه روحاً جديدة؛ و شاع استخدام نظرية المفارقات الزمنية لـ «جرار جینیت»، من بين هذه النظريات، في نطاق أوسع من غیرها. قام هذا البحث بمنهج تحلیلی- نقدي معتمدا علی تحليل المضمون، بتحليل «استنتاجات» لثمانيه عشر بحثاً نشرت في ست المجلات المحکمة في مجال اللغة العربية وآدابها في الجامعات الإیرانیه من منظور تطبيق هذه النظريه و إجرائها، منطلقا من کون «استنتاجات» هذه البحوث نتيجة لأفكار مؤلفيها وتعبيرا موجزا ​​عن محتوى البحث بکامله، حيث أنّ الحكم عليها بمثابه حكم على البحث نفسها. تحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذا السؤال: هل أشار مؤلفو البحوث هذه إلی العلاقة المؤثرة بین تقنیات الزمن السردية في هذه النظریة ومضمون الروایة وإلی أیّ مدی تحقق هذا الأمر. تبين النتائج التي تم الحصول عليها من هذا الدراسة أن معظم هذه البحوث قد طبّقت النظريه بشكل صوری حيث يمكننا القول أن بعضها مجرد تقارير أشارت فیها الی التواجد الشكلي لهذه النظريه في الروايه فقط دون التطرق إلی نوعية العلاقة بين المضمون وهذه التقنيات. واکتفوا بأن الراوي استخدم ترتيب الوقت واستمراريته، والقفز الزمني، والإسترجاع والإستباق، والتبئیر، في حين أن القضية الرئیسة التی من الضروری الإشارة إلیها هي جدوى استخدام هذه التقنيات السردیة لتسليط الضوء على الرؤية الفنية الکامنة في الرواية وعلاقتها بهذه التقنیات الزمنية لجينيت، فلم یصرّح أغلب مؤلفو هذه البحوث بالمضمون السردي للرواية في علاقتها المؤثرة بهذه التقنيات الزمنية و اکتفوا بالتطبيق الشکلي لنظرية جيرار جينت السردية علی الروايات المدروسة.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ژرار ژنت
  • شگردهاي زمان داستاني
  • تحلیل انتقادی
  • مجلات عربی
- آرمن، سید ابراهیم و مریم اکبری (۱۳۹۴) التطابق بين السارد و الشخصية المركزيه في سيره «حیاتی» الذاتيه لاحمد امین مجله الجمعية العلميه اللغه العربية و آدابها، العدد ۳۵ ص ۱-۲۱##
- احمدی چناری، علی اکبر و دیگران (۱۳۹۰) تطبيق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطيب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت، فصلنامه لسان مبین سال هشتم، ش ۲۶##
- امیری، جهانگیر و سميره خسروی (۱۳۹۰) تحليل الخطاب الواني في مجموعه «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتكزة على اهم المفاهيم الروائیه کالبئير و الصوت لدى «جرار جليت») مجلة الجمعية العلمية للغه العربية و آدابها، العدد ۳۸ ##
- جنیت، جرار (۱۹۹۷) خطاب الحكاية بحث في المنهج، (ترجمة: محمد معتصم وعمر حلي و ...) ط ۲، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة ##
- حاجی زاده، مهين و مهناز خازیر (۱۳۹۹) تحليل زمان روایی رمان «مملكه الغرباء» اثر الياس خوری بر اساس دیدگاه روایتی زوار ژنت، دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی، سال دهم، پیاپی ۲۰ ##
- حبیبی، علی اصغر (۱۳۹۳) بررسی سه مؤلفه زمانی نظم، تداوم و بسامد در رمان ذاكرة الجسد اثر احلام مستغانمی (بر اساس نظریه زمان روایی ڈرار ژنت) مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق) ش ۱۰ ##
- حیاتی، زهرا و نجاری (۱۳۹۸) «نقد مقالات علمی پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از دیدگاه زمان ژنت» فصلنامه نقد ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۲ شماره ۴۵##
- خسروی، سميره و وحید سبزیانپور (۱۳۹۹) تحليل انواع زمان­پریشی در داستان کوتاه «حريق ذالک الصيف» غاده السمان بر اساس نظریه ژرار ژنت، مجله ادب عربی، سال ۱۲، ش ۲ ##
- رسول نژاد، عبدالله و دیگران (۱۳۹۶) بررسی سرعت روایت در رمان المصايح الزرق حنامينة، مجله نقد ادب معاصر عربی، سال هفتم، ش ۱۵##
- رسولی، حجت و دیگران (۱۳۹۲) تحلیل زمان روانی رمان «النهايات» عبدالرحمن منيف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ونت، فصلنامه لسان میین، سال چهارم، ش ۱۲ ##
- سرباز، حسن و دیگران (۱۳۹۴) زمان­پریشی در رمان «چراغهای آبی» حنا مينه، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش۳۴##
- سلیمی، علی و سميره خسروی (۱۳۹۷) بررسی عناصر تشكيل دهنده داستان عیناک قدری غاده السمان (بر اساس نظریه ژرار ژنت) مجله ادب عربی، سال دهم، ش۱##
- سوسونی، جابر، و مسبوق و میرزایی (۱۳۹۷) الزمن السردی و دوره في عملية انتاج المضمون في قصة الخطوبة القصيره لبهاء طاهر، مجلة الجمعية العلمية للغه العربيه و آدابها، العدد ۴۹، صص ۲۱-۱ ##
- صاعدي، احمد رضا (۱۳۹۳) راوی و کانونی شدن در رمان «ما تبقى لكم» اثر غسان كنفانی، مجله ادب عربی، سال ششم، ش ۲ ##
- عامری، شاکر و مقصود بخشش (۱۴۴۰) التقنيات الزمنيه في روايه «عبث الأقدار» النجيب محفوظ دراسة في ضوء نظريه جرار جيليت، مجله اللغه العربية و آدابها، العدد۴##
- عبدی، صلاح الدين و دیگران (۱۳۹۳) روایت شناسی رمان «عمارت يعقوبيان» اثر علاء الأسوانی بر اساس نظریه ژرار ژنت، فصلنامه لسان مبين، سال ششم، ش ۱۷ ##
- گودرزی، حسن و العربية و آدابها، العدد ۲۵ علی بابا پور (۱۳۹۱) بررسی رابطه زمان و جذابیت در روایت «الأفق وراء البوابه» از غسان كنفاني، مجله الجمعية العلمية للغه##
- مختاری، قاسم و کلثوم غلامی (۱۳۹۹) کانون روایت در رمان «بطله کربلا» عایشه عبدالرحمن بر اساس نظریه ژرار ژنت، دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی، سال دهم، ش ۲۱ ##
- مسبوق، سید مهدی و دیگران (۱۴۳۷) دراسة تحليليه لروایه «خدیجه و سوسن» لرضوى عاشور في ضوء نظريه جرار جينيت، مجله و آدابها، العدد۱##
- معروف، یحیی و سميره خسروی (۱۳۹۸) روایت شناسی داستان کوتاه «ید في القبر» غسان كنفانی بر اساس نظریه ژرار ژنت، مجله زبان و ادبیات عربی، سال یازدهم، ش۲##