طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
البنیة السردیة في الأشعار العربیة لسعدي الشیرازي

سيد فضل الله ميرقادری؛ اعظم صادقیان نژاد

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 1-22

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.347129.2702

المستخلص
  حین قراءتنا النصوص الشعریة القدیمة نشعر بأننا نقرأ قصّة أو حكایة لها بدایة ونهایة وقعت حوادثها في مكان وزمان معیَن. لقد أتت دراسة السّرد وعناصره المتعدّدة منذ قرن لتعالج الإنتاجات الأدبیة من منظار النّقد السّردي، هذا النوع من النقد له أهمیّة ملفتة، لأنه یفتح آفاقا جدیدة بالنّسبة إلی ما نقرأ من القصائد في العصور الماضیّة. تُعدُّ ...  أكثر

قوة إنتاج المعنی والإﻓﺮازات الدلالیة الاعتقادیة فی غدیریة أبی تمام الطائي (مقاربة أسلوبیة بنيوية)

محمدحسن امرائي

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 23-52

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.301610.2722

المستخلص
  إنّ الدّراسـة الأسـلوبية منـهج من المناهج اللغوية الحـديثة التي ظهـرت جراء التطـورات اللّسـانية التي عرفتها القـرون الأخيرة. وهي استراتيجية لاكتساب القوة على إنتاج المعنى الذي يفجر طاقة اللغة ويضع عناصرها في مواقع جمالية ﻣﻨﺰﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮي تخلق سمات أسلوبية ودلالية قيمة للنص. فالأسلوبية هي في الأصل دراسة لغوية ...  أكثر

استعارة «پویایی» و بنیادهای فرهنگی آن در دفتر شعری أغانی مهیار الدمشقی اثر أدونیس

سمیه پرماس؛ فرشيد ترکاشوند؛ عليرضا نظری؛ لیلا گل پور

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 53-72

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.365993.2734

المستخلص
  استعاره ­های مفهومی همواره به عنوان موضوعی مهم در معناشناسی شناختی مطرح بوده است؛ لیکاف و جانسون به عنوان دو نظریه ­پرداز اصلی این حوزه، برجنبة جسمانی و تجربة بدنی استعاره­های مفهومی تأکید کردند. بعدها نظریه­پردازانی-در رأس آن­ها- کووِچش علاوه بر جنبة جسمانی، بر نقش بافت و به ویژه بافت فرهنگی نیز در پردازش و فهم استعاره­های ...  أكثر

اعتبارسنجی کاربست نظریه روایت‌شناسی ژنت در مقالات مجلات گروه‌های زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: تحلیل انتقادی18 مقاله)

علي سليمی

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 73-104

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.383681.2759

المستخلص
  کاربست نظریه­های علمی حوزه زبان‌شناسی و روایت­شناسی، در ساليان گذشته، جانی تازه به متون ادبی ­بخشيده و در اين ميان، نظریه زمان «ژرار ژنت» کاربردی گسترده­تر داشته است. این پژوهش مي­کوشد با رويکردي انتقادي و روش تحليل محتوا، «نتیجه‌گیری‌های» 18 مقاله­­ی منتشرشده در 6 مجله­ي تخصصي زبان و ادبیات عربی کشور را ...  أكثر

بررسی جایگاه كارآفرینی در ضرب‌المثل‌های عربی: با رویكردی بلاغی

عبدالباسط عرب يوسف آبادي؛ علی اکبر احمدی چناری؛ سحر دهقانی

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 105-126

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.160916

المستخلص
  در جهانی كه پیوسته در حال رشد و تحول است، مقولة كارآفرینی نقشی مهم در جریان توسعة جوامع دارد. این مقوله یكی از محورهای موردتأكید در فرهنگ عامیانه و ادبیات شفاهی به‌شمار می‌آید. ضرب‌المثل نمونه‌ای برجسته از فرهنگ عامیانه است كه با ساختاری كوتاه و آهنگین و برگرفته از داستانی عامیانه به پدیده‌های مختلف جامعه اشاره دارد. در برخی از ...  أكثر

تحلیل انتقادی گفتمان‌ مقاومت، اشغالگری و خیانت در فیلم سینمایی «عمر» از منظر لاکلائو و موفه

مرتضي براري رئيسي؛ ابوالحسن امين مقدسي؛ شهريار نيازي؛ سعد الله همايوني

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 127-156

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.362595.2730

المستخلص
  دغدغه‌ی اشغالگری در جهان اسلام، به ویژه فلسطین، یکی از موضوعات مهمی است که گفتمان‌های بسیاری برای حل آن شکل گرفته است. تا جایی که این موضوع در سینمای فلسطین که خود جلوه‌ای از هنر و ادبیات مقاومت است، نمود پیدا کرده است. مسألة اصلی که این پژوهش به دنبال واکاوی ابعاد آن است، چگونگی بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در فیلم فلسطینی «عمر» ...  أكثر

شگرد‌های دیرش و کارکردِ رازآفرینی و رازگشایی در رمان ابواب‌‌المدینه نوشتة الیاس خوری

يدالله ملايری؛ معصومة صیامی

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 157-180

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.345953.2697

المستخلص
   الياس خوري يكي از نویسندگان برجسته لبنانی و از چهره‌های سرآمدِ نگارش ادبیات شگرف در رمان عربی است. بازی هنرمندانه با زمان، نقشی بنیادین در آفرینش جهان داستانی شگرف رمان­های الیاس خوری دارد. شگردهای دیرش در آفرینش و رازناکیِ جهان داستانی این نویسنده به­ویژه در رمان کوتاه و فشرده و رازناکِ ابواب­المدینه بسیار کارگر افتاده ...  أكثر

نقش مهارت‌های خودتنظیمی در تنیدگیِ تحصیلی ناشی از آموزش مجازی درس عربی دانش‌آموزان دورة متوسطه

فاروق نعمتي؛ عسگر بابازاده اقدم؛ فريدون رمضاني؛ ابراهیم نامداری

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، الصفحة 181-209

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.359777.2725

المستخلص
  رویکرد آموزش برخط، زمینة مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها، قابلیت‌ها، خلاقیت و نوآوری‌ها فراهم نموده است. مهارت­های خودتنظیمی در تنیدگی ِتحصیلی منجر اثرگذار است. راهبردها و مهارت­های خودتنظیمی یادگیری، از موضوعات پرطرفداری است که به کانون مهم پژوهشی و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت تبدیل شده است. در پژوهش حاضر، نقش مهارت­های ...  أكثر