طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه گيلان

المستخلص

امروزه آموزش زبان عربي در ايران، با وجود سابقه‌اي درازدامن، کمتر فرصت به‌کارگيري يافته و کمتر موقعيت کسب‌وکار را براي دانش‌آموختگان خود فراهم نموده‌است. اين مسئله، سال‌هاست به يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دانشجويان ايراني اين رشته تبديل شده‌است. چالش تجاري‌سازي مي‌تواند فرصتي براي چاره‌جويي منطقي دربارة اين مشکل باشد.
اين مقاله کوشيده با طرح مديريت برنامه‌ريزي، برون‌رفتي را براي اين مشکل پيشنهاد دهد؛ بر همين مبنا معتقد است، برنامه‌ريزان و کارشناسان امر، قبل از آنکه به صورت جزئي در جست‌وجوي فرصت‌هاي موقتي و گاه، ناپايدار باشند، بايد با تعمّق در برنامه‌ريزي و طراحي مؤلفه‌هاي علمي به اين مهم اهتمام ورزند. نتيجة به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد با استفاده از چهارچوب‌هاي علمي در فرايند مديريت برنامه‌ريزي، توجه به مقولة طراحي سرفصل‌هاي آموزشي متناسب با مقولة کارآفريني، جذب و آموزش منطقي دانشجويان و از سوي ديگر ارتباط با مراکز و سازمان‌هاي ذي‌ربط، مي‌توان چالش تجاري‌سازي آموزش زبان عربي را به سمت فرصتي جديد براي ايجاد نشاط در امر آموزش هدايت کرد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحدّی التسویق فی تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة

المؤلف [Persian]

  • فرهاد رجبی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

المستخلص [Persian]

إنّ تعلیم اللغة العربیة فی إیران، وبالرغم من تجربته الطویلة، لم یحظ بفرص توظیف الکفاءات کما یجب، ولم یتمکّن من إعطاء فرص عمل إلى عدد کبیر من متخرّجی هذا الفرع. ولقد تحوّلت هذه المسألة إلى مشکلة أساسیة لدى الطلاّب الإیرانیین الدارسین فی فرع اللغة العربیة وآدابها. فلربّما یعتبر موضوع التسویق بمثابة فرصة مناسبة للخروج عن هذه المشکلة. إذن یرمی هذا المقال إلى تقدیم حلول للأزمة هذه؛ حیث یرى أنّ على المعنیین بالأمر، الدراسة العمیقة فی مجال تخطیط القوالب العلمیة، بدلاً من التفکیر بالحلول المؤقّتة والجزئیة.
ومن أبرز النتائج التی توصلت إلیها هذه الدراسة هی: ضرورة استخدام الأسالیب العلمیة فی عملیة إدارة التخطیط من الناحیة النظریة، ووضع عناوین الوحدات الدراسیة وفقًا لما تتطلّبه میادین العمل من جهة، وبثّ العلاقات مع المؤسّسات والمنظّمات التی ترتبط باللغة العربیة من جهة أخرى.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • التخطیط
  • اللغة العربیة
  • التسویق
  • التعلیم
کتابنامه
ابوالحسنی خواجه، نرگس (1372)، بررسی امکانات مبادلاتی کشورهای مسلمان، چ1، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
ابویی اردکان، محمد و دیگران (1386)، مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری، چ1، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اکبری، کرامت‌الله (1385)، توسعه و کارآفرینی، چ1، تهران: جهاد دانشگاهی.
برایسون، جان ام. (1372)، برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه: عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
پروست، گبلبرت و دیگران (1385)، مدیریت دانش، ترجمه: علی حسینی‌خواه، چ1، تهران: یسطرون.
خورشیدی، غلامحسین (1367)، بازار مشترک اسلامی، چ1، تهران: امیرکبیر.
سلجوقی، سید محمد (1387)، کارآفرینی، ایجاد و توسعه کسب‌وکار جدید، چ1، کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.
سید جوادین، سید رضا (1384)، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، چ4، تهران: دانشگاه تهران
شاه‌حسینی، علی (1386)، کارآفرینی، چ1، تهران: نشر آییژ.
شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (1389)، مشخصات کلی، برنامه‌ریزی آموزشی و سرفصل دروس بازنگری‌شده، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
عباس پور، عباس (1382) مدیریت منابع انسانی پیشرفته، چ1، تهران: سمت.
علی‌ابادی، علیرضا (1372)، ریشه‌های توسعه‌نیافتگی در جهان سوم، چ3، بی‌جا: رامین.
کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1386)، اصول بازاریابی، مترجم: علی پارساییان، ج1، چ6، تهران: ادبستان ـ جهان نو.
فراستخواه، مقصود (1392)، «نقد مدل سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره69، صص: 89-96.
قدیمی، اسماعیل (1392)، «آسیب‌شناسی آموزش عالی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره69، صص: 89-96.
میرسپاسی، ناصر (1386)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چ2، تهران: میر.
یونسکو (1376)، بعد فرهنگی توسعه: به سوی یک رهیافت علمی، مترجم: تیمور محمدی، چ1، تهران: سازمان برنامه‌وبودجه.
هیگینز، جیمز ام. (1393) تکنیک حل مسئله خلاق، ترجمه: محمود احمدپور داریانی، چ10، تهران: امیرکبیر.
ب) منبع اینترنتی
www.elmifarhangi.ir/news/view