تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه دمشق

چکیده

این پژوهش، شعر «احمد شاملو» را در جهان عرب بررسی می‌کند و می‌کوشد بارزترین موضوع‌هایی را که شاعر بدان‌ها پرداخته همراه با ویژگی‌های هنری و شاعرانة آنها توصیف کند. افزون بر این تلاش می‌کند به عللی بپردازد که منجر به گزینش متون شعری «شاملو» از سوی مترجمان عرب شده‌است.
از دیگر محورهای بررسی‌شده در این پژوهش می‌توان به بررسی شکل‌های متنوع چاپ مجموعه‌های شعری «شاملو» اشاره کرد. همچنین به بررسی شعر «سرود بزرگ» شاملو می‌پردازد که بار عاطفی و محتوای بشردوستانه‌ای دارد و پس از نشان‌دادن میزان همسانی و تناسب ترجمه با متن اصلی، نقاط قوت و ضعف در هر ترجمه را بیان می‌نماید و نیز ترجمه‌ای جایگزین ارائه می‌دهد که امید می‌رود به متن اصلی وفادارتر و همسوتر باشد. در پایان، نگارنده می‌کوشد دورنمای مطالعاتی خود را برای اشعار شاملو در چهارچوب گفت‌وگوی تمدن عربی ـ اسلامی جست‌وجو و ‌ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
الف) عربی
کتب
أسدی، فرزدق (1382ش)، مختارات من الشّعر الفارسیّ، مراجعة: موسى بیدج، چاپ اول، تهران، ایران: انجمن شاعران ایران.
بیدج، موسى (تشرین الأوّل، 2008م)، مختارات من الشّعر الإیرانیّ الحدیث، مراجعة عبد القادر عقیل، سلسلة إبداعات عالمیّة (374)، الصّفاة، الکویت: المجلس الوطنیّ للثّقافة والآداب والفنون.
جعفر یاحقّی، محمّد (2005م)، تاریخ الأدب الفارسیّ المعاصر، الطبعة الأولى، ترجمة ندى حسّون، دمشق، سوریة: وزارة الثّقافة.
حاکمی، إسماعیل (2005م)، مختارات من الأدب الإیرانیّ المعاصر، الطّبعة الأولى، ترجمة: عبّاس رضوی، بیروت، لبنان: دار الرّوضة.
شاملو، أحمد (2008م)، ما أزال مشغولاً بذلک الغُراب، الطّبعة الأولى، ترجمة: غسّان حمدان، سلسة "أبعاد شرقیّة" (4)، وزارة الثّقافة، سوریّة، دمشق: الهیئة العامّة السّوریّة للکتاب.
عبد المؤمن، محمّد السّعید (1983م)، الرّؤیة والنّسیج فی الشّعر الإیرانیّ المعاصر، لا طبعة، القاهرة، مصر: المطبعة الفنّیّة الحدیثة.
عبد المنعم، محمّد نور الدّین (2003م)، مختارات من الشّعر الفارسیّ الحدیث، الطّبعة الأولى، المشروع القومیّ للتّرجمة (503)، القاهرة، مصر: المجلس الأعلى للثّقافة.
عزیزی، یوسف (2001م)، إیران الحائرة بین الشّمولیّة والدّیموقراطیّة، الطّبعة الأولى، بیروت، لبنان: دار الکنوز الأدبیّة.
اللوزی، محمّد (2002م)، ما وراء الکلمة (أنتولوجیا الشّعر الفارسیّ المعاصر)، سلسلة التّرجمة، الرّباط، المملکة المغربیّة: منشورات وزارة الثّقافة والاتّصال.
2) الفارسیّة
پاشایی، ع (بهار 1378ش)، زندگی و شعر احمد شاملو (نام همة شعرهای تو)، چاپ اول، تهران، ایران: ثالث.
زرقانی، سید مهدی (1384ش)، چشم‌انداز شعر معاصر ایران، چ2، تهران، ایران: ثالث.
صاحب اختیاری، بهروز، و حمیدرضا باقرزاده (1381ش)، احمد شاملو شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌ها، چاپ اول، تهران، ایران: هیرمند.
لنگرودی، شمس (1384ش)، تاریخ تحلیلی شعر نو، چ4، چهار جلد، ج2، تهران، ایران: مرکز.
نامداریان، تقی پور (نوروز 1373ش)، سفر در مه، تأملی در شعر احمد شاملو، چاپ اول، تهران، ایران: چشم‌وچراغ.
3) المقالات
أسوار، موسى (2004م)، «قصائدـ»، "الآداب"، لبنان، العدد5-6، أیّار- حزیران، السّنة 52، صص 68-70.
حمدان، غسّان (2004م)، «من الضّفّة الأخرى، الشّعر الأبیض»، مجلّة المدى، العراق، بغداد، العدد 43، السّنة 12، صص 72-73.
حمدان، غسّان (2006م)، «سآتی وأصبّ النّور فی الشّرایین»، الآداب العالمیّة، سوریّة دمشق، العدد 128، صص41-48.
شاملو، أحمد (خریف 2004م)، «فی هذا الزّقاق المغلق»، سلسلة حوار، إیران، طهران، العدد (3)، صص 84-93.
عبّاس، دلال (الجمعة 16/ 3/ 2007م)، «ما فائدة أن یکون الإنسان ظلّ غیمة؟ "أحمد شاملو" الّذی اعتبر أنّ الشّعر الیوم سلاح الشّعب»، السّفیر، بیروت، لبنان، العدد8853، الصّفحة الثّقافیّة.
4) المواقع الالکترونیّة
عبّاس، دلال:
http://www.adab.com/world/modules.php?name-Sh3er&doWhat-Isq&shid=847&start=0