تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

باکثیر (1910م ـ 1969م) نویسنده‌ای یمنی‌الاصل است که عمر خویش را در مصر در دفاع از مسائل مربوط به ملت‌‌های مسلمان سپری نمود. وی از اندک نویسندگانی بود که به پتانسیل اسطوره در ادبیات پی برد و ازآنجاکه اسطوره‌ها با توجه به رمزگونه بودنشان، قادر به دربرگرفتن دلالت‌های گوناگون هستند، پیوسته در گذر زمان مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفته‌اند و بدون شک این بازگشت به اسطوره‌ها به‌وسیلة باکثیر، تلاشی برای استمداد از حوادث گذشته جهت آفریدن آینده‌ای بهتر و روشن‌تر است.
   این پژوهش، با تکیه بر روش توصیفی ــ تحلیلی، درصدد بررسی دیدگاه باکثیر به اسطوره و کشف ایده‌ و درونمایه‌های یکی از مهم‌ترین نمایشنامه‌های اسطوره‌ای وی است. در پایان، پژوهش به این نتیجه رسید که تفسیر باکثیر از اسطوره، مبتنی بر دیدگاه اسلامی وی به انسان و جهان صورت گرفته‌است. باکثیر از ترس گسترش اندیشه‌های بت‌پرستیِ اسطوره‌ها ـ که با فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی در تضاد است ـ به بازسازی و اسلامی ساختن آنها پرداخت. همچنین، آشکار شد که مفهوم ادبیات نزد باکثیر بر اساس نوآوری فنی، هدفمند و زیبا و استوار است و از اینجاست که نمایشنامه‌های وی بیش از هر نمایشنامه‌نویسی در ادبیات معاصر عرب، دارای پتانسیل تحول به مصداقی روشن و کامل برای ادبیات اسلامی است؛ ادبیاتی که در کنار پرداختن به موضوع اخلاقی به فنی بودن بیان و ساختمان نوع ادبی اهمیت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
الف) عربی
کتب
القرآن الکریم
إسماعیل، عزالدین (2005)، مسرح باکثیر الشعری، الطبعة الأولی، القاهرة: دارالفکر العربی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1980م)، قضایا الإنسان فی الأدب المسرحی، لاطبعة، القاهرة: دارالفکر العربی.
أشقر، سحر عبدالقادر (2009م)، الالتزام فی مسرح باکثیر التاریخی، الطبعة الأولی، مکة: النادی الأدبی.
البار، عبدالله حسین (2012م)، بعیداً عن الشعر قریباً من النثر، الطبعة الأولی، المکلا: دارحضرموت.
باکثیر، علی أحمد (1969)، مسرحیة فاوست الجدید، تقدیم: محمد أبوبکر حمید، لاطبعة، القاهرة: مکتبة مصر.
فن المسرحیة من خلال تجاربی الشخصیة، لاطبعة، القاهرة: مکتبة مصر.
مسرحیة مأساة أودیب، لاطبعة، القاهرة: مکتبة مصر.
الحجاجی، أحمد شمس الدین (دت)، المسرحیة الشعریة فی الأدب العربی الحدیث، لاطبعة، القاهرة: دارالهلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (دت)، الأسطورة فی المسرح المصری المعاصر؛ جزآن، لاطبعة، القاهرة: دارالمعارف.
حمید، محمد أبوبکر (2010م)، علی أحمد باکثیر سنوات الإبداع والمجد والصراع، الطبعة الأولی، القاهرة: مکتبة مصر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1997م)، أحادیث علی أحمد باکثیر من أحلام حضرموت إلى هموم القاهرة، الریاض: دارالمعراج الدولیة للنشر.
دوارة، فؤاد (1996م)، عشرة أدباء یتحدثون، الطبعة الثالثة، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
حسین، طه ( 1980م)، مقدمة ترجمة أودیب ثیسیوس لأندریه جید، الطبعة الرابعة، بیروت: دارالعلم للملایین.
حمدی، محمد عصمت (1967م)، الکاتب العربی والأسطورة، القاهرة: المجلس الأعلی لرعایة الفنون والآداب.
شعراوی، عبدالمعطی (1982)، أساطیر إغریقیة؛ الجزء الأول، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
عتمان، أحمد (1993م)، المصادر الکلاسیکیة لمسرح توفیق الحکیم، الطبعة الأولی، القاهرة: لونجمان.
علی، عبدالرضا (1978)، الأسطورة فی شعر السیاب، العراق: منشورات وزارة الثقافة والفنون.
الطنطاوی، عبدالله (1977م)، دراسة فی أدب باکثیر، الطبعة الأولی، نشر البیداء الإلکترونی.
کولیت، استییه (2012م)، أسطورة أودیب، ترجمة زیاد العودة، دمشق: وزارة الثقافة.
قطب، سید (1993)، العدالة الاجتماعیة فی الإسلام، الطبعة الثالثة، القاهرة: دار الشروق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (دت)، فی ظلال القرآن (ستة أجزاء)، لاطبعة، القاهرة: دار الشروق.
الکیلانی، نجیب (1987م)، حول المسرح الإسلامی، الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة الرسالة.
مندور، محمد (لاتاریخ)، مسرح توفیق الحکیم، الطبعة الأولی، القاهرة: دارنهضة مصر.
المیدانی، عبدالرحمن حسن حبنَّکة (1979م)، العقیدة الإسلامیة وأسُسُها، الطبعة الثانیة، دمشق: دارالقلم.
ج) الدوریات
اأحمد عباد، أبوبکر (2001م)، «باکثیر الرائد المبدع»، صحیفة الثورة الیمنیة، العدد 13536. ص11.
بدوی، عبده (1981م)، «علی أحمد باکثیر شاعراً غنائیّاً»، حولیات جامعة الکویت، الحولیة الثانیة، صص8 ـ 60.
کمال الدین حسین (1980م)، «نحو مسرح إسلامی»، مجلة قضایا عربیة، السنة السابعة، العدد 12، صص 113ـ 134. عتمان، أحمد (1979م)، «أسطورة أودیب بین أصوله الأسطوریة وهمومه الوطنیة»، مجلة البیان، الکویت، العدد155، صص 16ـ 22.
الفقیه، علی (1997م)، «فی الذکرى الخامسة والعشرین لرحیله: ( مسرح علی أحمد باکثیر) »، مجلة الموقف الأدبی، دمشق: اتحاد الکتاب العرب، العدد 312، صص 42 ـ 47.
محمود، سیدیوسف (1964م)، «نظرات نقدیة فی مسرح أحمد علی باکثیر»، مجلة الفن الإذاعی، العدد31، صص 89ـ 98.
د) مآخذ من الإنترنت
من رسائل أنور الجندی؛ علی موقعه الرسمی (2016م) http: //anwaralgendi.com/books.htm