تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

واژه «ما» در زبان عربی پرکاربرد است و همین امر زمینه اشتباه در تشخیص و التباس معانی درجملات می­گردد تا آنجا تمایز بین انواع آن کمک شایانی به یادگیری مناسب زبان عربی می­نماید. این واژه دوازده وجه کاربردی دارد که هفت نوع از آن اسم و پنج نوع دیگر حرف است ودر معنای فعل به کار نرفته است.  درک ویژگی­های صرفی، نحوی وبلاغی  و نظریه های گوناگون در باره انواع اسمی «ما» مانند: معرفه تامه، معرفه ناقصه، شرطیه، استفهامیه، نکره تامه، نکره موصوفه، نکره وصفیه؛ و انواع حرفی آن مانند: شبیه به لیس، مصدریه غیر ظرفیه، مصدریه ظرفیه، کافه، زائده؛ تبیین آن دشوار کرده است در این مقاله  با ذکر مثال سعس شده است تا حدودی این مشکل برطرف گردد

کلیدواژه‌ها

-        قرآن کریم
-        ابن عقیل العقیلی الهمدانی المصری، شرح ابن عقیل، دارالقلم ،بیروت،1987 م.
-        ابن مالک، الفیة فی النحو و الصرف ،مکتبة الآداب،مصر،2004.
-        ابن هشام، قطرالندی و بل الصدی، مکتبة السعادة،مصر،1963.
-        ابن هشام، قواعد الاعراب،دارالطلاس،دمشق،1996.
-        ابن هشام، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، تبریز، سوق المسجد الجامع، بی تا.
-        بهمنیار، احمد، تحفه احمدیه در شرح الفیه ابن مالک، انتشارات مرتضوی ،تهران،1372.
-        حسن، عباس، النحو الوافی، الجزء الاول، دارالعلوم، جامعة القاهرة، بی تا.
-        حسینی، علی، ترجمه و شرح مبادئ العربیه، مؤسسه دارالقلم، قم 1374.
-        خورسندی، محمود، ترجمه و شرح مبادئ العربیه ج 4،قم، حقوق اسلامی 1386.
-        الدقر، عبدالغنی، معجم النحو، مکتبة القیام، قم، 1975 م.
-        سیبویه،أبی بشرعمرو،الکتاب،مؤسسةالأعلمی للمطبوعات،بیروت1990م.
-        الشنتمری،یوسف بن سلیمان بن عیسی،تحصیل عین الذهب من معدن جوهرالأدب، مؤسسةالأعلمی للمطبوعات، بیروت1990م.
-        صافی، محمود، الجدول فی اعراب القرآن، مؤسسة ایمانی، دارالرشید .1988
-        عسگری مرتضی، تهذیب المغنی، مجمع علمی اسلامی،قم، 1371ش.
-        قباوة، فخرالدین، تحقیق فی قواعد الاعراب لابن هشام، دارالطلاس،دمشق،1996.
-        قبش، احمد الکامل فی النحوو الصرف و الاعراب، دارالرشید، 1986 م.
-        الکافیجی،محی الدین، شرح قواعد الاعراب لابن هشام، دارالطلاس،دمشق،1996.
-        محمدی، حمید، زبان قرآن، دارالعلم، 1385.                    
-        المعصومی الطهرانی، أحمدبن محمد،مهذب المغنی،انتشارات غدیر1410ق.