تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی

محمدابراهیم خلیفه شوشتری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1384، صفحه 1-24

چکیده
  من المعلوم لدینا أنَّ القیاس النحوی والصرفی یختلف اختلافاً کلیاً عن القیاس الفلسفی أو المنطقی، وإنْ بدا بینهما نوع من التشابه، فالقیاس النحوی أصیل فی اللغة، وإنْ أدخل بعض النحاة – بعد القرن الرابع – أنواعاً من القیاس المنطقی فی البحوث النحویة. وهذه حقیقة ثابتة جلیة للمتخصصین فی علم أصول النحو. والحقیقة الثابتة الأخری هی ...  بیشتر

الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی

عبدالغنی ایروانی زاده

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1384، صفحه 25-44

چکیده
  یعتبر الشریف الرضی، إضافة إلی کونه رجل دین بارزا و شخصیة اجتماعیة مرموقة، شاعراً من الطراز الأوّل. وحریّ به أن یقرن بأعظم شعراء العصر العباسی الثانی کأبی تمام والبحتری والمتنبی. أما أهمّ ما یمیز شعر الشریف عن شعر أقرانه فهو الإلتزام الدینی الذی یکاد یطبع جمیع قصائده. هذا الالتزام تجسّد فی أهمّ أغراضه التی تناولها وهی الفخر والمدیح ...  بیشتر

روش گفتمان کاوی شعر

فرامرز میرزایی؛ ناهید نصیحت

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1384، صفحه 45-70

چکیده
  در «بوطیقای مدرنیسم» تنها «متن» و جوهر ذاتی آن مهم است نه چیزی دیگر. یکی از مسایل اهتمام برانگیز این بوطیقا موضوع «گفتمان» «گفتمان کاوی» است. در گفتمان کاوی یک شعر لازم است که چهار محور اساسی: «زبان، موسیقی، تصویرگری (تصویرپردازی) و تجربه بشری (ساخت عاطفی)، به علاوه موضوع بینامتنی ((intertextuality مدنظر قرار گیرد، ...  بیشتر

توفیق الحکیم: زندگی، آثار

نرگس قندیل زاده

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1384، صفحه 91-118

چکیده
  توفیق الحکیم، نویسنده معاصر، فرزند یک بانوی اشراف زاده ترک نژاد. وی حقوق را رها کرده، به ادبیات و هنر روی آورد و از جوانی به نمایشنامه نویسی مشغول شد. ولی آثار اصلی خود را پس از تحصیل در فرانسه تدوین کرد. الحکیم را می توان پدر نمایشنامه جدی مصری و رمان مدرن عربی دانست. از این میان، نمایشنامه های فکری ماندگارترین بخش آثار اوست. دغدغه ...  بیشتر

گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران

علی سلیمی؛ محمود شهبازی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1384، صفحه 119-134

چکیده
  عرفان جبران متعلق به یک مکتب خاص نیست. او کتب آسمانی مانند قرآن کریم، انجیل و تورات و عرفان و حکمت شرق را منبع تغذیه اندیشه های خود قرارداده، و با نگاهی وحدت جویانه، عرفانی عرضه می کند که تمام زوایای هستی را در بر می گیرد. عرفان جبران، عرفانی طبیعی است، بدین معنا که در نگاه او، تمامی موجودات رو به سوی کمال دارند. وی نظریه معروف «تکامل ...  بیشتر

سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی)

علی محمدی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1384، صفحه 131-154

چکیده
  غراق که شامل سه مبحث تبلیغ، مبالغه و غلو است یکی از آرایه های مهم ادبی است که در نقد ادبی در زبان عربی و فارسی جایگاه ویژه ای دارد. و این سخن ناقدان که «احسن الشعر اکذبه» ناظر بر اهمیت همین آرایه ادبی است. در این مقاله با مراجعه به آثاری چون جمهوری افلاطون، نقد شعر ارسطو، و همچنین آثار جاحظ، ابن طباطبا، شمس قیس، و جرجانی، به سیر تحول ...  بیشتر