تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول

مرتضی ایروانی نجفی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 1-20

چکیده
  الجرّ علی الجوار أحد المواضیع النحویة التی ذکرت استطراداً فی بعض الکتب عند الحدیث عن النعت أو إعراب بیت أو تفسیر آیة. و قلّما ذکر مسقلاً تحت عنوان الجر علی الجوار. و قد اختلفت آراء العلماء فی استعمال العرب له وورودة فی القرآن الکریم بین مؤید و معارض. و قد اشترط بعضهم الستعماله شروطاً استخصلت من کلام العلماء. و یلاحظ اتفاق القائلین باستعماله ...  بیشتر

تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة

تورج زینی وند؛ نصرالله شاملی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 39-60

چکیده
  انّ التعلیمات القرآنیة أثراً فعّالاً واضحاً فی تطوّر العلوم المختلفة عند المسلمین إلی الحد الذی نستطیع أن نقول إنه مهّد البدایة الحقیقیة لتنمیة هذه العلوم بینهم. و لم یکن للعرب قبل نزول القرآن الکریم علم مسمیّ ب «علم الأصوات» و جاء فجر الإسلام فصار هذا فی ظلال القرآن و بجهود الغویین و الصرفیین و البلاغیین علماً غنیاً خصباً ...  بیشتر

المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم

سید حیدر شیرازی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 21-38

چکیده
  إنه لا بد للشاعر الملتزم الهادف فی شعره و للناقد البضیر أن یعتمد إلی جانب الفنون القظیة علی أصول بینة دینیة کمعاییر فی ثمانیة أصول، نحو: الاختصار و التفضیل، المغابیة و المواجهة، التقیید و الإرسال، المفاضلة، الإحالة و الغو، التعمیم و التخصیص، الصدق و الکذب و النیة الخالصة. وقمنا بمناقشة کل منها حسب المبادیء الدینیة.  بیشتر

مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت

حسین میرزائی نیا؛ سهیلا بزرکی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 61-80

چکیده
  شکسبیر و شوقی یعدّان من أشهر ال شعراء؛ فهما نالبان لحاضارتین عظمتین، و قبل أیّ انتساب إلی قومٍ أو شعبٍ فهما ینتسبان للأسرة الإنسانیة. فکلامها یرسان لنا صوراً من الآداب و العادات و التقالید و الخصائص الإنسانیة لقومها و لشعبهما، و کلاهما یراجعان فی مسرحیتهما القصص التاریخیة و الأساطیر، و یدخلان فی عالم الخیال و العشق و الأرواح. و هذا ...  بیشتر

تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

طاهره اختری

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 81-98

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی ...  بیشتر

حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد

محمد فاضلی؛ وصال میمندی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 99-121

چکیده
  این مقاله بر آن است تا از طریق تحقیق و تفحص در منابع و ماخذ، صدف غربت از حیات فردی و علمی رضی الدین استرآبادی، نجم الائمه، شکافته، غبار فراموشی از چهره این اندیشمند بزرگ بزداید و گامی هر چند کوتاه در نمایاندن سیمای واقعی او بردارد. در این راستا ضمن پژوهش در مطالب ارایه شده درباره حیات فردی نجم الائمه که اغلب به دوران پس از هجرت و مهجر ...  بیشتر

تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی
دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 121-145

چکیده
  جریان نوگرایی در ادبیات معاصر عربی از شاخه مهجر شمالی، انواع ادبی جدیدی را به بار نشاند که هر کدام به نوبه خود در رویکرد نوگرایانه ادبیات معاصر عربی، تاثیری چشمگیر داشته، زمینه را برای ظهور انواعی جدیدتر بعد از خود هموار نمود. ظهور امین الریحانی ادیب متعهد و آزاد اندیش لبنانی نیز گونه ای تازه از شعر را که به سوی بی وزنی ره می سپارد، ...  بیشتر

بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری

مهین حاجی زاده

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1385، صفحه 147-171

چکیده
  بان عربی به عنوان شاخه ای از زبانهای سامی، نوعی نظام وزنی (متریک) است که با زبانهای هموندی هند و اروپایی متفاوت به نظر می رسد. نحویان قدیم و جدید، اصول و معیارهایی درباره جمله در زبان عربی ارایه کرده اند. برخی معاصران کوشیده اند جایگزین های نظری و کاربردی برای اصول نحویان قدیم عرب در بررسی جملات اسمیه و فعلیه قرار دهند. این نوشتار تلاشهای ...  بیشتر