تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ادبی
چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»

فاطمه اکبری زاده

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 1-18

چکیده
  رمان به عنوان نوع ادبی خاص دارای ویژگی‌های متعددی است و زنان با بهره‌گیری از این ویژگی‌ها کوشیده‌اند دنیای خویش را ترسیم کنند. نقد ادبی فمینیستی نیز برای بررسی آثار ادبی زنان از رویکردها و نظریات مختلف در نقد و تحلیل بهره برده که از آن جمله نظریة نقد رمان باختین «چندآوایی (پولیفونی)» است. با توجه به اینکه نظرات مختلفی دربارة ...  بیشتر

ادبی
خوانشی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در گفتمان هنری آدونیس

مهدی نودهی؛ عباس گنجعلی

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 19-38

چکیده
  اکنون در دوره‌ای قرار داریم که مهم‌ترین شاخصة آن، چالش معرفت‌شناسی است. این، موضوعی است که همواره مورد عنایت و توجه فیلسوفانی چون دکارت، نیچه و مارکس و... بوده‌است. هرکدام از این اندیشمندان، خوانش خاص خود را نسبت به سوژه و ابژه دارند. برخی از آن‌ها گرایش سوژه‌محور و برخی دیگر نیز گرایش ابژه‌محور، در رابطه با انسان و حقیقت دارند. ...  بیشتر

ادبی
دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری

محمود آبدانان مهدیزاده؛ محمدصادق ضرونی

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 39-60

چکیده
  التغریب هو مصطلح استخدمه الناقد الشکلانی الروسی فیکتور شکلوفسکی فی مقالة "الفن کتقنیة". هذا المصطلح الذی أثار فی ما بعد اهتمام الشکلانیین والبنیویین کرومن یاکوبسن ویوری تینیانوف یتیح الفرصة للمؤلف أن یجدد الظواهر المألوفة والمعهودة باستخدام الآلیات الفنیة الخاصة والممیزة فی أثره ویتیح للمتلقی خلال عملیة الإدراک تکوین دلالات جدیدة ...  بیشتر

ادبی
المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل)

تورج زینی وند؛ kaveh qanbari

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 61-78

چکیده
  إنّ النثر الشعری، یُعَدُّ مصطلحاً فرنسیاً؛ وفی هذا الأسلوب الذی یصیر النص برزخاَ بین الشعر والنثر، یمیل الکاتب إلی استخدام الجمالیات الشعریة ولاسیما المحسنات المعنویة والبدیعة؛ أمّا محمد حسنین هیکل (1923-2016) فیُعَدُّ من الشخصیات المؤثّرة فی نطاق الصّحف العربیة والسیاسات المصریة الراهنة علی صعید مصر والشرق الأوسط. یستهدف هذا المقال ...  بیشتر

ادبی
دراسة وجوه فاعلیة اللغة والتعلیم المفروضین من قبل المستعمِر فی الخطاب مابعد الکولونیالیّ فی «موسم الهجرة إلی الشمال» بناءً علی المنظومة الثلاثیة لجاک لاکان

Oveis Mohamadi؛ Abdol baset Arab؛ Zein al abedin Faramarzi

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 79-96

چکیده
  النقد النفسی بوصفه نتیجةَ إلتقاء السیکولوجیّة بالأعمال الأدبیة، یحاول قراءةً مختلفةً للأعمال الأدبیة. یُعتبر جاک لاکان (1901-1981م) من مُنظّری هذا الحقل، وهو  جاء بنظریة المنظومة الثلاثیة لتصویر التطوّرات العقلیة والنفسیة للإنسان من مرحلة الطفولة إلى البلوغ. یحاول هذا البحث معتمداً علی المنهج الوصفی- التحلیلی ووفقاً لنظریة لاکان ...  بیشتر

ادبی
البحث عن الذات: دراسة أزمة الهویة فی روایة ساق البامبو بناء علی نظریة إریکسون

علی افضلی؛ nastaran gandomi؛ mahdokht nabavi

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 97-116

چکیده
  یمکن تعریف الهویة بأنها ماهیة الشخص (أو الشیء) مما یتّسم به من مجموعة الصفات التی تمیزه عن الآخرین وتجعله متفرداً بها ومن ثم فإنها أی صفة تشمل کل جوانبه أی الشخص أو الشیء وهی بالنسبة إلی الشخص تنتظم فی مواصفات جسمیة ونفسیة وإجتماعیة وفی تکامل ینم عن روح الهویة والشعور بها. أزمة الهویة فی علم النفس عبارة عن الفشل فی تحقیق هویة الأنا ...  بیشتر

ادبی
تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی؛ ehsan rostami

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 117-136

چکیده
  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق التعلیم الجامعی لتعزیز الریادة بین طلبة الدراسات العلیا فی فرع اللغة العربیة وآدابها بمحافظة کرمانشاه، فی سنة 1395-1394 هـ.ش. یرکّز هذا البحث علی 138 طالباً فی مرحلة الماجستیر و 42 طالباً فی مرحلة الدکتوراه، و تم اختیار 140، وفقاً لجدول مورغان، عن طریق أخذ عینات عشوائیة. والبحث یسیر إلی هدف تطبیقی وکان منهجه وصفی ...  بیشتر

أقسام اللغة العربیة وآدابها بالجامعات الإیرانیة حلقات مفقودة فی تنمیة السیاحة الإیرانیة مع البلدان العربیة

Ali Zeighami

دوره 14، شماره 47 ، شهریور 1397، صفحه 137-156

چکیده
  تُعتبَر إقامة العلاقات مع دول الجوار وتنمیتها من الأولویات الرئیسة لکل بلد، کما یمکن اعتبار الاقتصاد من أهمّ أرکان البلاد. والسیاحة هی من أهمّ مصادر الدخل وتوفیر العملة الصعبة، إلى جانب الضرائب والصادرات. ویمکننا عبر التعریف بالمعالم السیاحیة والإنجازات الاقتصادیة والطبیة والعسکریة والعلمیة ... إلى اللغات الأخرى وخاصة العربیة ...  بیشتر