طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی

شرافت کريمي؛ مریم ساعدی

المجلد 19، العدد 68 ، ديسمبر 2023، ، الصفحة 153-176

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.363378.2732

المستخلص
  ادونیس و شفیعی كدكنی با دو رویکرد متفاوت سوررئالیستی و فرمالیستی تحلیل سبک­شناختی از آثار عرفانی ارائه نموده­­اند. پژوهش حاضر در چهارچوب ادبیات تطبیقی مكتب آمریكایی و به روش توصیفی تحلیلی می­خواهد با مقایسه نظرات این دو ناقد درباره­ی سبک­شناسی آثار عرفانی، علل انتخاب دو سبک و شباهت­ها و تفاوت­ها و محدویت­های هر کدام ...  أكثر

تأثيرپذيري أدونيس از نظريّه‌ي به‌هم‌پيوستگي عيني تي.اس اليوت

حسين ميرزايي‌نيا؛ رضا محمّدي؛ عباس گنجعلي

المجلد 9، العدد 26 ، يوليو 1434، ، الصفحة 101-123

المستخلص
  چکيده: تي.اس اليوت از پسِ ديدگاه‌هاي نقّادانه و شعر خود، تأثيري شگرف بر شعر جهان و به‌دنبال آن، شعر عربي معاصر گذاشته است. برجسته‌ترين ديدگاه شعري اليوت، که در تطبيق آن بر روي سروده‌هاي خود کوشيده است، نظريّه‌ي به‌هم پيوستگي عيني است. اين نظريّه، دو جنبه دارد: جنبه‌ي نخست آن مربوط به‌ شخصيّت‌زدايي از شاعر است که اين نظريّه را ...  أكثر