المؤلف = فاطمه خرمیان
عدد المقالات: 2
1. بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 101-123

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین یوسفی آملی؛ فاطمه خرمیان


2. جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم

المجلد 8، العدد 23، الصيف 1433، الصفحة 99-123

حسین یوسفی (آملی)؛ فاطمه خرمیان