طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ، پس از تأسيس انجمن و پس ازاخذ مجوز رسمي از کميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي کشور ، از تاريخ 19/8/83 به چاپ و نشر مقالات علمي پژوهشي مربوط به حوزه زبان و ادبيات عربي مي پردازد . اين مجله وابسته به انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي و زير نظر هيأت مديره و هيأت تحريريه محترم و براساس مقررات کميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي کشور فعاليت مي کند .

تمام مقالات با حضور حداکثر اعضاي هيأت تحريريه در جلسه مطرح شده ، تعيين داور مي شود و نتيجه داوري نيز درجلسه هيأت تحريريه مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت ، مقالات حائز امتياز در فرايند چاپ و نشر قرار مي گيرد و هيچ مقاله اي تحت هيچ شرايطي بدون داوري و بدون مطرح شدن در جلسه هيأت تحريريه و کسب رأي آنها ، در فرايند چاپ و نشر قرار نمي گيرد .

هر موضوعي که مربوط به حوزة زبان و ادبيات عربي باشد مي تواند در قلمرو پژوهشي مجله جا بگيرد : هر آنچه مربوط به زبان عربي ، آموزش آن ، تاريخ آن و مطالعات زبان شناسي پيرامونِ آن باشد ، هرآنچه مربوط به ادبيات عربي قديم و جديد ، نثر عربي قديم و جديد و شعر عربي قديم و جديد باشد ، هرآنچه مربوط به نقد ادب عربي و تطبيق ميان رشته اي مربوط به ادبيات عربي مانند مطالعات قرآني مرتبط و مطالعات ادبيات تطبيقي مرتبط با ادبيات عربي باشد همه و همه جزو قلمرو پژوهشي مجله انجمن قرار مي گيرد . اميد است همه اصحاب قلم با آگاهي از حيطه کاري مجله ، هيأت تحر يريه را در انتخاب و گزينش مقالات علمي پژوهشي ياري کنند تا اين مجلة نوپا اما پويا که داراي درجه نمايه ISC مي باشد در آينده بتواند نمايه ISI را نيز کسب کند .

نکته پاياني :

هر چند مجله از اولين شماره به صورت دو زبانه ( عربي و فارسي ) بوده است . امّا از آنجا که سياست وزارت علوم بر يک زبانه کردن مجلات استوار است لذا در شرايط فعلي اولويت چاپ با مقالاتي است که به زبان عربي باشند و در آيندة نزديک هيچ مقاله اي به زبان فارسي پذيرفته نخواهد شد .