طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی عملکرد حافظة کوتاه‌مدت در فرایند ترجمة شفاهی عربی به فارسی و بالعکس (بررسی موردی ترجمه‌ شبکه‌های العالم و خبر)

محبوبة قاسمي؛ علي ضيغمي؛ صادق عسکري

المجلد 17، العدد 60 ، ديسمبر 2021، ، الصفحة 25-52

المستخلص
  پردازش اطلاعات در حافظه شامل رمزگذاری، ذخیره­سازی و یادآوری است و عواملی چون مشکل معادل‌یابی و فراموشی مطالب، از چالش­های مؤثر بر حافظه کوتاه­مدت در ترجمه شفاهی عربی به فارسی و بالعکس است. پژوهش حاضر که پژوهشی بین‌رشته‌ای است؛ با روش تجربی به تبیین تکنیک‌های روان‌شناسی مرتبط با حافظه پرداخته و با روش توصیفی­ـ تحلیلی به ...  أكثر

گروه‌هاي زبان و ادبيات عربي، حلقة مفقودة توسعة صنعت گردشگري ايران با کشورهاي عربي

علي ضيغمي

المجلد 14، العدد 47 ، سبتمبر 2018، ، الصفحة 137-156

المستخلص
  يکي از مهم‌ترين منابع تأمين درآمد هر کشور، در کنارِ گرفتن ماليات، صادرات و توسعة صنعت گردشگري است که هر دو باعث ورود ارز به کشور مي‌شود؛ ازاين‌رو مي‌توان از طريق معرفي جاذبه‌هاي گردشگري و دستاوردهاي اقتصادي، پزشکي، علمي و ... کشور به زبان‌هاي ديگر به‌ويژه زبان عربي، باعث افزايش ارتباط دوسويه با کشورهاي عربي و توسعة صنعت گردشگري ...  أكثر