چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

المستخلص

امروزه آموزش زبان عربی در ایران، با وجود سابقه‌ای درازدامن، کمتر فرصت به‌کارگیری یافته و کمتر موقعیت کسب‌وکار را برای دانش‌آموختگان خود فراهم نموده‌است. این مسئله، سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دانشجویان ایرانی این رشته تبدیل شده‌است. چالش تجاری‌سازی می‌تواند فرصتی برای چاره‌جویی منطقی دربارة این مشکل باشد.
این مقاله کوشیده با طرح مدیریت برنامه‌ریزی، برون‌رفتی را برای این مشکل پیشنهاد دهد؛ بر همین مبنا معتقد است، برنامه‌ریزان و کارشناسان امر، قبل از آنکه به صورت جزئی در جست‌وجوی فرصت‌های موقتی و گاه، ناپایدار باشند، باید با تعمّق در برنامه‌ریزی و طراحی مؤلفه‌های علمی به این مهم اهتمام ورزند. نتیجة به‌دست‌آمده نشان می‌دهد با استفاده از چهارچوب‌های علمی در فرایند مدیریت برنامه‌ریزی، توجه به مقولة طراحی سرفصل‌های آموزشی متناسب با مقولة کارآفرینی، جذب و آموزش منطقی دانشجویان و از سوی دیگر ارتباط با مراکز و سازمان‌های ذی‌ربط، می‌توان چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی را به سمت فرصتی جدید برای ایجاد نشاط در امر آموزش هدایت کرد.

الكلمات الرئيسية


کتابنامه

ابوالحسنی خواجه، نرگس (1372)، بررسی امکانات مبادلاتی کشورهای مسلمان، چ1، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

ابویی اردکان، محمد و دیگران (1386)، مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری، چ1، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اکبری، کرامت‌الله (1385)، توسعه و کارآفرینی، چ1، تهران: جهاد دانشگاهی.

برایسون، جان ام. (1372)، برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه: عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

پروست، گبلبرت و دیگران (1385)، مدیریت دانش، ترجمه: علی حسینی‌خواه، چ1، تهران: یسطرون.

خورشیدی، غلامحسین (1367)، بازار مشترک اسلامی، چ1، تهران: امیرکبیر.

سلجوقی، سید محمد (1387)، کارآفرینی، ایجاد و توسعه کسب‌وکار جدید، چ1، کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.

سید جوادین، سید رضا (1384)، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، چ4، تهران: دانشگاه تهران

شاه‌حسینی، علی (1386)، کارآفرینی، چ1، تهران: نشر آییژ.

شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (1389)، مشخصات کلی، برنامه‌ریزی آموزشی و سرفصل دروس بازنگری‌شده، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

عباس پور، عباس (1382) مدیریت منابع انسانی پیشرفته، چ1، تهران: سمت.

علی‌ابادی، علیرضا (1372)، ریشه‌های توسعه‌نیافتگی در جهان سوم، چ3، بی‌جا: رامین.

کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1386)، اصول بازاریابی، مترجم: علی پارساییان، ج1، چ6، تهران: ادبستان ـ جهان نو.

فراستخواه، مقصود (1392)، «نقد مدل سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره69، صص: 89-96.

قدیمی، اسماعیل (1392)، «آسیب‌شناسی آموزش عالی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره69، صص: 89-96.

میرسپاسی، ناصر (1386)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چ2، تهران: میر.

یونسکو (1376)، بعد فرهنگی توسعه: به سوی یک رهیافت علمی، مترجم: تیمور محمدی، چ1، تهران: سازمان برنامه‌وبودجه.

هیگینز، جیمز ام. (1393) تکنیک حل مسئله خلاق، ترجمه: محمود احمدپور داریانی، چ10، تهران: امیرکبیر.

ب) منبع اینترنتی

www.elmifarhangi.ir/news/view