طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه گيلان

المستخلص

امروزه آموزش زبان عربي در ايران، با وجود سابقه‌اي درازدامن، کمتر فرصت به‌کارگيري يافته و کمتر موقعيت کسب‌وکار را براي دانش‌آموختگان خود فراهم نموده‌است. اين مسئله، سال‌هاست به يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دانشجويان ايراني اين رشته تبديل شده‌است. چالش تجاري‌سازي مي‌تواند فرصتي براي چاره‌جويي منطقي دربارة اين مشکل باشد.
اين مقاله کوشيده با طرح مديريت برنامه‌ريزي، برون‌رفتي را براي اين مشکل پيشنهاد دهد؛ بر همين مبنا معتقد است، برنامه‌ريزان و کارشناسان امر، قبل از آنکه به صورت جزئي در جست‌وجوي فرصت‌هاي موقتي و گاه، ناپايدار باشند، بايد با تعمّق در برنامه‌ريزي و طراحي مؤلفه‌هاي علمي به اين مهم اهتمام ورزند. نتيجة به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد با استفاده از چهارچوب‌هاي علمي در فرايند مديريت برنامه‌ريزي، توجه به مقولة طراحي سرفصل‌هاي آموزشي متناسب با مقولة کارآفريني، جذب و آموزش منطقي دانشجويان و از سوي ديگر ارتباط با مراکز و سازمان‌هاي ذي‌ربط، مي‌توان چالش تجاري‌سازي آموزش زبان عربي را به سمت فرصتي جديد براي ايجاد نشاط در امر آموزش هدايت کرد.

الكلمات الرئيسية

کتابنامه

ابوالحسنی خواجه، نرگس (1372)، بررسی امکانات مبادلاتی کشورهای مسلمان، چ1، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

ابویی اردکان، محمد و دیگران (1386)، مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری، چ1، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اکبری، کرامت‌الله (1385)، توسعه و کارآفرینی، چ1، تهران: جهاد دانشگاهی.

برایسون، جان ام. (1372)، برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه: عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

پروست، گبلبرت و دیگران (1385)، مدیریت دانش، ترجمه: علی حسینی‌خواه، چ1، تهران: یسطرون.

خورشیدی، غلامحسین (1367)، بازار مشترک اسلامی، چ1، تهران: امیرکبیر.

سلجوقی، سید محمد (1387)، کارآفرینی، ایجاد و توسعه کسب‌وکار جدید، چ1، کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.

سید جوادین، سید رضا (1384)، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، چ4، تهران: دانشگاه تهران

شاه‌حسینی، علی (1386)، کارآفرینی، چ1، تهران: نشر آییژ.

شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (1389)، مشخصات کلی، برنامه‌ریزی آموزشی و سرفصل دروس بازنگری‌شده، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

عباس پور، عباس (1382) مدیریت منابع انسانی پیشرفته، چ1، تهران: سمت.

علی‌ابادی، علیرضا (1372)، ریشه‌های توسعه‌نیافتگی در جهان سوم، چ3، بی‌جا: رامین.

کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1386)، اصول بازاریابی، مترجم: علی پارساییان، ج1، چ6، تهران: ادبستان ـ جهان نو.

فراستخواه، مقصود (1392)، «نقد مدل سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره69، صص: 89-96.

قدیمی، اسماعیل (1392)، «آسیب‌شناسی آموزش عالی در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره69، صص: 89-96.

میرسپاسی، ناصر (1386)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چ2، تهران: میر.

یونسکو (1376)، بعد فرهنگی توسعه: به سوی یک رهیافت علمی، مترجم: تیمور محمدی، چ1، تهران: سازمان برنامه‌وبودجه.

هیگینز، جیمز ام. (1393) تکنیک حل مسئله خلاق، ترجمه: محمود احمدپور داریانی، چ10، تهران: امیرکبیر.

ب) منبع اینترنتی

www.elmifarhangi.ir/news/view