طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
مظاهر قيام حسيني در اشعار معروف عبدالمجيد

سيمين ولوي؛ مسعوده کوچکي

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 1-19

المستخلص
  معروف عبدالمجيد نويسنده و شاعر مبارز مصري است که پيش از انقلاب اخير مصر، مدت بيست‌وهشت سال را در تبعيد به‌سر برده و در اين مدت، تلاش کرده است تا با قدرت ادبي خود به نقد اوضاع سياسي و اجتماعي کشورش بپردازد. او اشعاري در مدح و رثاي اهل بيت(ع)، به‌ويژه امام حسين(ع)، دارد که درضمن آن، اوضاع سياسي کنوني کشورهاي عربي به‌ويژه مصر را با دوران ...  أكثر

سبک‌شناسي استعاره‌ي تمثيليه در قرآن کريم

قادر قادري

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 21-45

المستخلص
  چکيده: قرآن کريم در سطح بسيار بالايي از سبک‌هاي بياني گوناگون بهره جسته است؛ طوري‌که در ادبيات عرب پيش از نزول قرآن، چنين چيزي وجود نداشته است. همين امر، سبب شده است که اين کتاب آسماني از نظر اسلوب و بيان، معجزه باشد و کسي نتواند با آن رقابت کند. ازجمله سبک‌هاي مذکور، مي‌توان از صورت‌هاي ترکيبي و تمثيل و استعاره‌هايي ياد کرد که قرآن ...  أكثر

واکاوي شخصيت مجنون در نمايشنامه‌ي «مجنون ليلي» اثر احمد شوقي

حميدرضا پيرمراديان؛ محمود آبدانان مهديزاده؛ غلامرضا کريمي‌فرد؛ نصرالله امامي

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 47-67

المستخلص
  چکيده: اميرالشعرا احمد شوقي، با بهره‌گرفتن از تاريخ کهن عربي درخصوص داستان «ليلي و مجنون»، نمايشنامه‌اي به نام «مجنونُ لَيْلَي» در پنج پرده سروده است. تمام تلاش نگارنده بر آن بوده است که با کاوش‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي، به اين پرسش پاسخ دهد که شوقي در پردازش شخصيت «مجنون» در نمايشنامه‌ي خويش از چه منابع ...  أكثر

تحليل روان‌شناختي آثار محمد ماغوط براساس تأثيرات نامطلوب فقر و زندان

حسن مجيدي؛ مينا کاويان رئوف

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 69-99

المستخلص
  چکيده: در شيوه‏ي نقد روان‌کاوانه، با استناد به مدارک موجود از قبيل مصاحبه‏ها، نامه‏ها، اشعار و آثار اديب، مي‏توان به شرايط رواني و عوامل تأثيرگذار در روحيات و خلقيات وي دست يافت. محمد ماغوط به‌عنوان شاعري با خصوصيات اخلاقي نظير ترس، بي‏اعتمادي به جهان خارج، دل‏مردگي و کناره‏گيري از اجتماع، مصرف بيش از اندازه‌ي شراب ...  أكثر

بررسي شيوه‌هاي به‌کارگيري واگويه‌ي دروني در پيشبرد روايت رمان «حمار الحکيم» اثر توفيق الحکيم

حسن گودرزي لمراسکي؛ حسين يوسفي آملي؛ فاطمه خرميان

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 101-123

المستخلص
  چکيده: تک‌گويي دروني، شيوه‌اي از گفت‌وگوست که از اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست در داستان‌نويسي، متداول شد و توجه بسياري از شخصيت‌هاي ادبي را به خود معطوف ساخت؛ و يکي از شيوه‌هاي بياني است که راوي، نويسنده، از آن به‌منظور پيش‌برد ماجراهاي داستان خود بهره مي‌گيرد و گفتاري را که در ذهن يکي از قهرمانان، يا قهرمان اصلي جريان دارد، ...  أكثر

بررسي ضماير شأن و قصه در قرآن کريم

محمدعلي سلماني مروست؛ مهديه جعفري ندوشن

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 125-148

المستخلص
  چکيده: شأن و قصه، ضمير مفرد غايبي است که به‌وسيله‌ي جمله‌ي بعد از خود تفسير مي‌شود. اين ضمير، گاه به‌صورت منفصل مرفوع، گاه متصل منصوب و گاه به‌صورت مقدر مي‌آيد. ضمير شأن را با عبارت «شأن يا امر چنين است» و ضمير قصه را نيز با عبارت «قصه و داستان چنين است» تعبير مي‌کنند. اين ضمير را ضمير حديث، ضمير مجهول و... نيز ناميده‌اند. در ...  أكثر

تحليل استنادي و روابط هم‌نويسندگي مقاله‌هاي مجله‌ي علمي- پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي (مورد مطالعه: شماره‌ي 1 تا 20)

حميد احمدي؛ علي سليمي؛ لادن فتحي

المجلد 9، العدد 29 ، مايو 1435، الصفحة 125-148

المستخلص
  چکيده: هدف از پژوهش پيش‌رو، بررسي وضعيت کمي مقاله‌هاي «مجله‌ي علمي- پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي» به‌منظور شناسايي رفتارهاي استنادي و روابط هم‌نويسندگي با استفاده از روش علم‌سنجي است. نتايج اين پژوهش، نشان داد به‌دليل استنادنشدن به مقاله‌هاي مجله، ضريب تأثير مجله، بسيار پايين است. همچنين يافته‌ها نشان داد ...  أكثر