الكلمات الرئيسية = مهدی اخوان ثالث
عدد المقالات: 2
2. بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث

المجلد 9، العدد 28، الشتاء 1435، الصفحة 159-184

احمدرضا حیدریان شهری