الكلمات الرئيسية = إیلیا ابوماضی
عدد المقالات: 2
1. بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 109-126

أحمد الباشا زانوس؛ حشمت الله زارعی کفایت؛ مرتضی براری


2. الذّهول والغموض بین الخیام وإیلیا ابی¬ماضی

المجلد 5، العدد 13، الشتاء 1431، الصفحة 18-34

علی بیرانی شال