مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران

المؤلفون

المستخلص

لا ریب ان المشاهیر طوال التاریخ مثل النجوم التی تسلط الاضواء علی العالم ، ما یبدو جلیا فی حیاة هؤلاء النخب، هم الشخصیات التی تساعدهم، و هؤلاء کانوا متاثرین بها، و منهم الادیب اللبنانی، جبران خلیل جبران، الذی اثرت مجموعة من النساء فی حیاته الأدبیة  و الإجتماعیة منها، ماری هاسکل التی اثرت فی حیاته تاثیرا لم یسبق له مثیل. فقد تعرف بها جبران سنة 1904 و شکلت منعطفا مهما فی حیاة  جبران. اذ کانت شخصیة  مؤثرة واذن من الممکن وصفها بانها کاشفة المواهب الجبرانیه‌ی. وتبدو اهمیة صداقة بین جبران و ماری فی رسائلهما المتبادلة. و قد سجلت أهم آراء جبران الذاتیه‌ی و تقنیاته الفنیة و الادبیة و محادثاتهم الشخصیة‌ و التخصصیه‌ی  التی حوالی سبع عشرة سنة و نصف، ثم تحاول هذه الدراسة ان تکشف عن مختلف مظاهر تاثیر ماری هاسکل علی جبران وتتعرض المقالة الی بعض هذه الرسائل لبیان العلاقة الادبیة و الاجتماعیة  التی کانت تربطهما.

الكلمات الرئيسية


الف) کتاب ها:

-          اندرودیپ، شرفان، چیستی عشق جبران خلیل جبران، ملک دخت قاسمی نیک منش، تهران، انتشارات آوند دانش، 1385.

-          البعلبکی، منیر، معجم أعلام المورد، لبنان، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعه‌ی  الأولی، 1992م. 

-          پاینده، حسین: کاربرد روانشناسی در نقد ادبی، بی‌جا، بی‌تا، مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسلامی.

-          جبر، جمیل، جبران خلیل جبران فی حیاته العاصفة ، لبنان بیروت، مؤسسة  نوفل، الطبعة الأولی، 1981م.

-          جبر، جمیل: جبران فی عصره و آثاره الأدبیة والفنیة، لبنان بیروت، مؤسسة نوفل، الطبعة الأولی‌، 1983م.

-          جبر، جمیل: المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران، الأجنحة المتکسرة ، لبنان، بیروت، دارالجیل، 1999م.

-          جبران، جبران خلیل ، :پیامبر و دیوانه ، ترجمه: نجف دریا بندری، تهران، نشر کارنامه، 1380.

-          ----------------:  نامه های عاشقانه‌ی یک پیامبر، مترجم: آرش حجازی، تهران انتشارات کاروان، چاپ هفدهم، 1387.

-          حنین، ریاض: أحادیث عن جبران، لبنان، بیروت، موسسه نوفل، الطبعة  الاولی، 1983م.

-          خاکی، غلامرضا: پرسه در کرانه های یک روح، سیری در جهان بینی عرفانی جبران خلیل جبران،  ایران، تهران ، انتشارات سایه نما ، 1377.

-          خالد، غسان: جبران فی شخصیته و أدبه ، لبنان، بیروت ، مؤسسه‌ی  نوفل ، الطبعه‌ی  الأولی‌ ، 1983م.

-          روشنگر، مجید: دلواپس شادمانی تو هستم، گزینه‌های عاشقانه جبران خلیل جبران و ماری هاسکل،  تهران، انتشارات مروارید، 1383.

-           سیدی، سید حسین: به باغ همسفران، درباره جبران و سپهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.

-          شعبان، ژوزف: جهان بینی جبران خلیل جبران، مترجم: اکرم السادات امیر خلیلی، چاپ 128، تندیس گرافیک، 1373.

-          العظمة، نذیر: جبران خلیل جبران فی ضوء الموثرات الأجنبیة، دمشق، دار طلاس للدراسات و الترجمة  و النشر، الطبعة  الاولی، 1987م.

-           الفاخوری، حنا: الجامع فی تاریخ الأدب العربی، الأدب الحدیث، لبنان بیروت ، دارالجیل ، 2005م.

-          فروتن شیرازی، سوسن: عرفان در اندیشه جبران خلیل جبران ، ، نشر به‌دید، چاپ اول، 1380.

-          قوال، انطوان: المجموعة  الکاملة  لمولفات جبران خلیل جبران ،الشعر، بیروت، دارالجیل، الطبعة الاولی، 1999م.

-          کرین، ویلیام: نظریه های رشد، مترجم د. غلامرضا خوی نژاد  و د.علیرضا رجائی، تهران، انتشارات رشد، 1388.

-          گرین، ویلیام  و همکاران: مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، انتشارات نیلوفر، چ: سوم، 1383.

-          نجار، اسکندر: قاموس جبران خلیل جبران، ترجمه ماری طوق،  لبنان، بیروت، درا الساقی، الطبعة الاولی، 2008م.

 نعیمه، میخاییل: جبران خلیل جبران، مترجم: سید ناصر طباطبایی، تهران، نتشارات افراز، چاپ اول، 1388.

هورنی، کارن: روش های نو در روانکاوی، مترجم سعید شاملو، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1343.

-          ب) پایان نامه ها:

-          عزیزی، افشین: النقد الاجتماعی فی آثار جبران خلیل جبران، «رساله‌  للحصول علی شهادة  الماجستیر فی فرع اللغه‌ی  العربیه‌ی »، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، 1384.

-          محمدی، علی اکبر: جلوه های تصوف و عرفان در اندیشه‌های جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، پایان نامه برای دریافت درجه‌ی  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1385.

 

-          ج) اینترنت

-       عبده، سمیر «جبران خلیل جبران و ماری هاسکل:حکایة  وصل لم تکتمل  www. aawsat.com