طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
جايگاه جرجي زيدان در داستان نويسي معاصر عربي

خليل پرويني؛ هومن ناظميان

المجلد 1، العدد 2 ، مايو 1426، الصفحة 10-32

المستخلص
  امروزه ادبيات داستاني، يکي از مهم ترين انواع ادبي به شمار مي رود که خود، انواع مختلفي مانند قصه، داستان کوتاه، رمانس و رمان را در بر مي گيرد. در اين ميان، رمان جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. در قرن نوزدهم ميلادي همزمان با دوران شکوفايي ادبيت داستاني- و به خصوص رمان- در اورپا، انديشمندان و ادباي عرب نيز، درصدد برآمدند در اين ...  أكثر

نگاهي جديد به امثال و حکم

عبدالغني ايوراني زاده

المجلد 1، العدد 2 ، مايو 1426، الصفحة 47-75

المستخلص
  ضرورت تحقيق در حوزه ادبيات تطبيقي بر کسي پوشيده نيست. اين ضرورت با توجه به وجود مضامين مشترک بسيار در دو قلمرو ادبي عربي و فارسي ملموس تر است. در اين راستا، امثال و حکم با سابقه بسيار کهن در ميان ملل مختلف جهان، از جمله شاخه هاي ادبي است که پرداختن به مضامين مشترک آنها در ادبيات فارسي و عربي نتايج حايز اهميتي در برخواهد داشت. وجود موارد ...  أكثر

ولايت محبت ساز و ولي باده عشق انداز، رازي از باده رمز و راز

سيداميرمحمود انوار

المجلد 1، العدد 2 ، مايو 1426، الصفحة 77-95

المستخلص
  بزرگترين رمز و رازي که در دل خمريه فارضيه آرميده، و روشني بخش دل و ديده گرديده رمز ولايت و راز ولي است. که حقايق عوالم وجود، از ازل تا به ابد بر پهناي خلود، از اين معني و حقيقت تابد و از خورشيد پرمهر اين وجود، شيدمهر پاشد. ولولا شذاها ما اهتديت لحانها                                         ولولا ...  أكثر

نقش نهضت عاشورا در انقلاب ايران از نگاه شعر معاصر عربي

جلال مرامي

المجلد 1، العدد 2 ، مايو 1426، الصفحة 97-112

المستخلص
  اين مقاله پس از نگاهي اجمالي به اصول و عوامل شکل گيري نهضت عاشوراي حسيني، تاثير و نقش آنها را در پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي ايران مورد بررسي قرار داده است. شاعران عربي معاصر با الهام از بيانات و سيره عملي امام حسين (ع) در قيام عاشورا که در نهضت امام خميني (ره) و انديشه عاشورايي او تبلور و تجلي يافته و در پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي ...  أكثر

ارايه يک الگوي آموزشي مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربي (براي دانشجويان رشته حقوق)

فرامرز ميرزايي؛ علي نظري

المجلد 1، العدد 2 ، مايو 1426، الصفحة 113-141

المستخلص
  دانشجويان رشته حقوق داراي 15 واحد درسي اصول و متون و قواعد فقهي هستند. متون اصلي اين دروس و عموم منابع و کتب اصلي فقه، که متون پژوهشي دانشجويان نيز مي باشد، تماما به زبان عربي است. به همين دليل بايد زبان عربي دانشجويان رشته حقوق هر چه بيشتر تقويت گردد. از طرفي در سرفصل درسي اين رشته تنها يک واحد درسي به آموزش زبان عربي اختصاص يافته است. ...  أكثر

بررسي تصوير طبيعت در شعر منوچهري دامغاني و ابن خفاجه اندلسي

علي باقر طاهري نيا

المجلد 1، العدد 2 ، مايو 1426، الصفحة 143-157

المستخلص
  فن وصف يکي از مهم ترين اغراض شعري است که بسيار به عنصر خيال وابسته است. موضوع وصف آنگاه که وصف طبيعت باشد ترسيم تابلوي زيبايي هاست و زيبا دوست و زيباطلبي از ذات زيبا ساخته است بر مي خيزد. مقاله «بررسي تصوير طبيعت در شعر منوچهري دامغاني و ابن خفاجه اندلسي» درصدد بررسي مقايسه اي و تحليل و مقارنه توصيف هايي است که اين دو شاعر، از جلوه ...  أكثر