المؤلف = مریم جلائی
عدد المقالات: 4
2. خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز»

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 103-122

مریم جلائی؛ فرزانه براتی دهقی


4. مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 175-194

عباس زارعی؛ مریم جلائی؛ لیلا خوبیان بادی