المجلد والعدد: المجلد 2، العدد 5، الشتاء 1427 
4. پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی

الصفحة 67-88

حسن دادخواه تهرانی؛ لیلا جمشیدی


5. بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز

الصفحة 89-108

محمد خاقانی؛ محمد‌جواد لیاقت دار؛ طوبی اکیزه خو


7. شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی

الصفحة 137-152

شکوه السادات حسینی