طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
التوظيف التناصّي للشعر في رسالة الفاضل الكَرُوسي إلى محمّدسعيد الرضوي الهمداني

سيد حسين مرعشي

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 1-23

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.156090

المستخلص
  يُعَدّ النثر الأدبي العربي الحديث والمعاصر في إيران موضوعًا مهمًّا وغير معروف لم يتطرّق إليه الباحثون حتّى الآن. ومن بين أنواع هذا الشكل الأدبي في هذه الفترة، تَحظى الرسائل العربيّة بمكانة خاصّة من حيث الكمّيّة. ومن الرسائل البارزة في بداية العصر الحديث يُشار إلى رسالة كتبها الفاضل الكَروسي إلى صديقه محمّدسعيد الرضوي الهمداني ...  أكثر

دراسة رغبة طلبة اللغة العربية في جامعات إيران في تعلّم الأدب العربي الحديث

امين نظري تريزي؛ سيد فضل الله ميرقادري

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 25-50

https://doi.org/10.22034/iaall.2021.140276

المستخلص
  تحظی مادة الأدب العربي الحديث بأهمية بالغة في تعليم اللغة الأجنبية، إذ أنّها تؤثّر لافتاً وهائلاً في ترقية المهارات اللغوية الأربعة لدی الدارسين إضافة إلی أنّها تؤدّي دوراً مميّزاً في الجانبين الثقافي والفنّي؛ فمن الضروري تنمية رغبة الدارسين في هذه المادّة حيث إنّ الرغبة تعدّ محرّکاً رئيساً يدفع المتعلّمين نحو الاستمرار والعکوف ...  أكثر

بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل

حسن اسماعيل زاده باوانی؛ علي صياداني؛ علی مصطفی نژاد

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 51-73

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.151887

المستخلص
  توسعۀ نظریۀ استعارۀ شناختی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات زیادی در مورد استعاره ایجاد کرد و توسط فورس‌ویل با پژوهش در مورد استعارۀ بصری و چندوجهی دنبال شد. این مطالعه در یک روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تناسب شیوۀ فورس‌ویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان شباهت مبدا و مقصد در استعاره‌های چندوجهی، در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ...  أكثر

بررسی و تحلیل هجویات ابن‌رومي با تکیه بر مکانیسم‌های دفاعی روانی فروید

جواد عابدی؛ حسن مجيدي؛ محمد غفوري فر

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 75-96

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.155156

المستخلص
  نقد روانشناسی متون ادبي و آثار هنري براي شناخت شخصيت صاحب اثر، يکي از برجسته­ترين روش­هاي نقدي است. این نوع از نقد ادبی می­کوشد تا با تبیین جریان باطنی و احوال درونی شاعر، تأثیری که محیط، جامعه و سنن در تکوین این جریان­ها داشته را مطالعه کند. فرويد به­عنوان بنيان­گذار روانكاوي توانست با تحليل رواني مؤلف از خلال آثارش، قرائت ...  أكثر

بُعد بازنمایی در تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول

بهنام آقائي نژاد؛ مريم جلائي

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 97-124

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.152267

المستخلص
  از آنجايي که در متون آموزشی، تصاویر نقش قابل توجهي را ایفا می‌کنند لذا کاربست روشمند آن می­تواند موجب تسهیل یادگیری و افزایش عملکرد شناختی فراگیران شود. در پژوهش حاضر، تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول از لحاظ ابعاد مختلف بازنمایی شامل بُعد فرایند، شخصیت و محیط بر اساس نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون (2006) و نيز چگونگی انتقال معنای ...  أكثر

تحلیل شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مزلو

حبيب کشاورز

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 125-141

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.150513

المستخلص
  نظریه سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو یکی از نظریه‌های مشهور انسان‌شناسی است. در این نظریه نیازهای انسان به ترتیب به پنج دسته نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت، نیازهای عاطفی و احساسی، نیاز به احترام و نیاز خودشکوفایی تقسیم می‌شود. براساس این نظریه، ابتدا باید نیازهای قاعده هرم برطرف شود تا نیازهای رأس هرم ظهور یابد؛ یعنی انسان ...  أكثر

تحلیل مؤلفه‌های صدا، هویت و عاملیت در داستان عرس الزین با تکیه بر نظریات فرودست پسااستعماری اسپیواک

آزاده قوامی؛ اشرف چگینی؛ علیرضا قوجه زاده

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 143-171

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.158491

المستخلص
  نقد پسااستعماری رویکردی مهم در حوزة مطالعات فرهنگی و ادبی است. اسپیواک1 بنیانگذار نظریة فرودست پسااستعماری، با مطالعة روش‌های استعمار نو و استثمارِ داخلی و تأثیر آن بر جوامعِ جهان سوم، به معرفی شیوه‌ها و عواقب و عوارض آن پرداخته است. اسپیواک معتقد است حفظ و اشاعة سنت‌ها و تعصبات پنهان و آشکار قومی و جنسیتی در نظام دیرپای مردسالاری، ...  أكثر

رویکرد صورت‌گرایی روسی در آراء نقدی جاحظ

شلیر احمدی؛ حجت رسولی

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 173-199

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.153272

المستخلص
  جاحظ، از پیشاهنگان نقد ادبی قدیم، از نقد ذوقی صرف عبور کرده؛ مهم‌ترین مبانی نقدی را مطرح ساخته و از تأثیر‌گذارترین ناقدان در سوق دادن نقد ادبی به ‌سمت نقد بلاغی است. وی به‌عنوان یک ادیب متکلم معتزلی، که برای اثبات اعجاز قرآن به نظم و مبانی زیبایی‌شناختی آن می‌پردازد، در ارزیابی اثر ادبی نیز به زیبایی شکلی توجه دارد تا بدانجا ...  أكثر

زیباشناسی اختلاف فواصل آیات در آیات متشابه لفظی

محمدعلی کاظمی تبار؛ محمدرضا باغبان زاده امشه؛ فاطمه سرچاهی

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 201-223

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.161810

المستخلص
  قرآن کریم مشتمل بر زیبایی‌های بی‌پایانی در حوزﮤ بیانی و ادبی است. بخشی از این زیبایی‌ها در قالب آیاتی نمود یافته است که به لحاظ موضوعی و ساختار واژگانی با هم یکسان‌ بوده و تنها در حروف یا واژگانی اندک نا‌همگون هستند که از آن به «آیات متشابه لفظی» یاد می­شود. در این میان «فواصل» نیز به عنوان عاملی زیباساز در همگونی و هماهنگی ...  أكثر

مجاز و استعارۀ مفهومیِ جنگ در دیوان حاتم طائی با رویکرد شناختی

سيد محمود ميرزايي الحسيني؛ شیرین پورابراهیم؛ طيبة فتحي إيرانشاهي

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، الصفحة 225-249

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.157862

المستخلص
  زبان­شناسی شناختی به‌عنوان یکی از شاخه‌های نوین میان‌رشته‌ای، با بررسی رابطۀ ذهن و زبان معتقد است زبان نمودی از ذهن بشری است؛ ازاین‌رو با تأمل عمیق در اشعار دوره جاهلی (449-622 م) در پرتو نظریات شناختی می‌توان به ذهنیت شعرا برحسب محیط خود و نحوه زیست آ‌نها پی‌‌برد. حاتم طائی از شاعران عرب دورۀ پیش از اسلام است که با بررسی دیوان اشعار ...  أكثر