طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها
1. بازشناسي منابع حکمت هاي عربي کتاب امثال و حکم دهخدا

وحيد سبزيان پور

المجلد 1، العدد 3 ، الصيف 1426، الصفحة 55-68

المستخلص
  در «امثال و حکم» دهخدا حکمت و امثال عربي بسياري وجود دارد که به منبع آنها اشاره نشده و يا به اشخاصي غير از صاحبان اصلي آنها نسبت داده شده است. بخشي از اين اقوال حکيمانه که دهخدا آنها را از منابع فارسي مثل مرزبان نامه، قابوس نامه و ...، نقل کرده است، متعلق به فرزانگان و حکيمان ايراني قبل از اسلام است که به طرق مختلف وارد فرهنگ عربي شده ...  أكثر

2. مهمترين عناصر معنايي شعر احمد مطر

حامد صدقي؛ مرتضي قديمي

المجلد 1، العدد 3 ، الصيف 1426، الصفحة 69-90

المستخلص
  احمد مطر شاعر معاصر عراقي يکي از نوادر روزگار است که شعرش را نه در طلب اهداف تافه دنيا بلکه در راه هدف والاي انساني، و نه در مدح و ستايش حکام که در هجو آنها به خدمت گرفته است. شعر وي که بسيار آهنگين و داراي صبغه سياسي است، از طرفي تصويري است واقعي از زندگي و اعتقادات او و از طرفي ديگر تصويري است طنزآميز و بزرگ نمايي شده از مشکلات کشورهاي ...  أكثر

3. سيماي امام خميني در شعر معاصر عرب

عليرضا محکي پور؛ مهدي اسحاقيان دريچه

المجلد 1، العدد 3 ، الصيف 1426، الصفحة 91-105

المستخلص
  حرکت هاي بزرگ تاريخي بيش از هر چيز مديون شخصيت هاي برجسته اي است که با نفوذ خود بر افکار و انديشه ملت ها تحولات عميقي را در جامعه بشري ايجاد کرده اند. از جمله اين شخصيت ها امام خميني بود که رفتار خويش نام و ياد پيامبران و امامان مصلح را در ذهن ها زنده کرد. او حسين زمان ما بود و ويژگي هاي برجسته ايشان در شعر معاصر عرب منعکس شده است. ...  أكثر

4. بازتاب عفت در شعر عنتره بن شداد

امير مقدم متقي

المجلد 1، العدد 3 ، الصيف 1426، الصفحة 107-126

المستخلص
  عفت، با تمامي جلوه هاي شعري عنتره بن شداد پيوند خورده است؛ از اين رو چنانچه پژوهشگري با حوصله ديوان وي را مورد مطالعه قرار دهد، خود را در برابر شاعري محجوب و عفيف و در عين حال شجاع و دلاور خواهد ديد. در اين پرده هاي تصوير، گاه او را در ميدان کارزار مي بيند که به وقت غنيمت گري خويشتن دار آزرمناک است و گاه او را در سلوک و رفتارش با زن بيگانه مشاهده ...  أكثر

5. اهل بيت (ع) در ديوان امام شافعي

سيدفضل اله ميرقادري

المجلد 1، العدد 3 ، الصيف 1426، الصفحة 127-148

المستخلص
  فضايل اهل بيت عصمت (ع) با وجود عناد دشمنان و کتمان بسياري از دوستان، هستي را فراگرفته است. هيچ انسان واقع بين و خواستار حقيقتي نيست که آن شخصيت را بشناسد و دلش از مهرشان سرشار نباشد؛ هر چند ابراز نکند. بزرگان دين از هر فرقه و گرايش، به آن فضايل اشاره کرده و محبت خويش را نسبت به خاندان نبي اکرم (ص) بيان داشته اند. امام شافعي پيشواي فرقه ...  أكثر

6. اشتقاق و واژه سازي در زبان عربي

محمود شکيب انصاري

المجلد 1، العدد 3 ، الصيف 1426، الصفحة 149-162

المستخلص
  زبان شناسان عرب از آغاز تاکنون پژوهش هاي ژرف و گسترده اي را پيرامون زبان عربي، به ويژه در زمينه لغت شناسي و تصريف و قوانين تغيير و تحول واژگان و اصول و ريشه يابي آن، انجام داده اند. اين کاوش ها به شناخت گونه هاي مختلف واژگان و تشخيص قواعد حاکم بر دگرگوني هاي آن انجاميد. نتايج حاصل از اين مطالعات و بررسي ها در پيدايش علم صرف (Morphology) و ...  أكثر