الموضوعات الرئيسية = ادبی
عدد المقالات: 155
26. کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 155-178

فرهاد رجبی نوش آبادی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


27. لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 123-148

حسین محمدیان؛ حجت الله فسنقری؛ مهدی خرمی


28. تمظهرات الحیاة المملوکیة فی روایة «السائرون نیاماً» لسعد مکاوی (دراسة نقدیة)

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 23-42

مریم رحمتی ترکاشوند


29. التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی)

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 59-82

عباس اقبالی؛ روح الله صیادی نژاد؛ محمد فاضلی


30. مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 43-58

عبدالحسین فقهی؛ صفورا فصیح


32. تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان

المجلد 14، العدد 47، الصيف 2018، الصفحة 79-96

اویس محمدی؛ عبد الباسط عرب؛ زین العابدین فرامرزی


34. تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی

المجلد 14، العدد 47، الصيف 2018، الصفحة 61-78

تورج زینی وند؛ کاوه قنبری


35. دراسة فی الدیالکتیک الذاتی والموضوعی فی خطاب أدونیس الفنی

المجلد 14، العدد 47، الصيف 2018، الصفحة 19-38

مهدی نودهی؛ عباس گنجعلی


36. در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون»

المجلد 14، العدد 47، الصيف 2018، الصفحة 97-116

علی افضلی؛ نسترن گندمی؛ مهدخت نبوی


38. دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر»

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 81-102

سعدالله همایونی؛ عدنان طهماسبی؛ نجمه محیایی


39. ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 103-118

سید فضل الله میرقادری؛ موسی عربی؛ علی خطیبی


40. خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید)

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 141-160

بی بی راحیل سن سبلی؛ سید حسن فاتحی


42. خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 119-140

فرامرز میرزائی؛ یدالله هنری لطیف پور؛ محبوبة رهبرتجارت


43. الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً»

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 1-20

هادی نظری منظم؛ خلیل پروینی؛ نازنین هدایتی


44. التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 21-38

فرهاد رجبی؛ شهرام دلشاد؛ مقصود بخشش


45. دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً)

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 59-80

حسین ابویسانی؛ حسین جوکار


46. زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 161-182

بهروز قربان زاده؛ جواد محمدزاده؛ رسول فتحی مظفّری


50. الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود

المجلد 13، العدد 45، الشتاء 2018، الصفحة 39-56

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ فاطمه محمدی