الكلمات الرئيسية = زبان عربی
عدد المقالات: 23
1. ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و چالش‌های یادگیری آن

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 05 June 2020

نعیم عموری؛ فریده خرم آبادی


2. واکاوی ویژگیهای ممیز مقولات کاربردشناختی در زبان عربی (مورد مطالعه: کانون، موضوع، مبتدا، دنباله رو)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 02 April 2020

سعدالله همایونی


3. دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة

المجلد 15، العدد 52، الخريف 2019، الصفحة 41-62

عیسی متقی زاده؛ هادی نظری منظم؛ طاهره خان آبادی؛ سید رضا موسوی


4. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 143-160

رقیه رستم پورملکی؛ مهناز اعتضادی فر


7. الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 59-78

محمد رحیمی خویگانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ نرگس گنجی


8. چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 213-234

فرهاد رجبی


9. بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد)

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 231-252

احمدرضا حیدریان شهری؛ مصطفی مهدوی آرا


10. فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 127-148

ولی الله شجاع پوریان


11. نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 213-228

هدا قرئلی؛ ماجد نجاریان


12. بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 175-194

کلثوم صدیقی


13. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 191-214

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی


15. أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة

المجلد 8، العدد 21، الشتاء 1433، الصفحة 41-60

سید محمد رضی مصطفوی نیا؛ امیر صالح معصومی


16. دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 63-80

فردوس آقاغلزاده؛ حسین داوری


17. خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة

المجلد 6، العدد 14، الربيع 1431، الصفحة 119-138

فرامرز میرزایی؛ علی سلیمی


18. دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة

المجلد 5، العدد 13، الشتاء 1431، الصفحة 55-81

آذرتاش آذرنوش


19. «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة

المجلد 4، العدد 10، الخريف 1429، الصفحة 77-100

نرگس گنجی؛ مریم جلائی پیکانی


20. معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة

المجلد 4، العدد 9، الربيع 1429، الصفحة 1-14

علیرضا محمدرضایی


21. القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم

المجلد 3، العدد 8، الخريف 1428، الصفحة 141-163

غلامرضا کریمی‌فرد؛ حجت هاشمی شیری


22. تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

المجلد 2، العدد 6، الصيف 1427، الصفحة 81-98

طاهره اختری


23. بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز

المجلد 2، العدد 5، الشتاء 1427، الصفحة 89-108

محمد خاقانی؛ محمد‌جواد لیاقت دار؛ طوبی اکیزه خو