الكلمات الرئيسية = زبان عربی
عدد المقالات: 20
1. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 143-160

رقیه رستم پورملکی؛ مهناز اعتضادی فر


4. چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 213-234

فرهاد رجبی


5. الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 59-78

محمد رحیمی خویگانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ نرگس گنجی


6. بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد)

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 231-252

احمدرضا حیدریان شهری؛ مصطفی مهدوی آرا


7. فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 127-148

ولی الله شجاع پوریان


8. بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 175-194

کلثوم صدیقی


9. نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 213-228

هدا قرئلی؛ ماجد نجاریان


10. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 191-214

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی


12. أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة

المجلد 8، العدد 21، الشتاء 1433، الصفحة 41-60

سید محمد رضی مصطفوی نیا؛ امیر صالح معصومی


13. دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 63-80

فردوس آقاغلزاده؛ حسین داوری


14. خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة

المجلد 6، العدد 14، الربيع 1431، الصفحة 119-138

فرامرز میرزایی؛ علی سلیمی


15. دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة

المجلد 5، العدد 13، الشتاء 1431، الصفحة 55-81

آذرتاش آذرنوش


16. «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة

المجلد 4، العدد 10، الخريف 1429، الصفحة 77-100

نرگس گنجی؛ مریم جلائی پیکانی


17. معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة

المجلد 4، العدد 9، الربيع 1429، الصفحة 1-14

علیرضا محمدرضایی


18. القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم

المجلد 3، العدد 8، الخريف 1428، الصفحة 141-163

غلامرضا کریمی‌فرد؛ حجت هاشمی شیری


19. تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

المجلد 2، العدد 6، الصيف 1427، الصفحة 81-98

طاهره اختری


20. بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز

المجلد 2، العدد 5، الشتاء 1427، الصفحة 89-108

محمد خاقانی؛ محمد‌جواد لیاقت دار؛ طوبی اکیزه خو